Tort və börek kimi yeməklərin emalatında, içində spirt olan sirkənin istifadə edilməsi caiz mi?

İçində spirt təsbit edilən hər içkiyə ya da yeməyə haram deyə bilmərik.

Məsələn , etil spirt təbii olaraq meyvə və tərəvəzlərdə olur. Çünki , meyvə və tərəvəzlər yetkinləşdikcə ibarət qıcqırma zamanı yan məhsul kimi müəyyən nisbətlərdə etil spirt ortaya çıxar. Qida və içki sektorunda istifadə edilən təbii aromalar bir çoxunda təbii olaraq meydana gəlmiş etil spirt mövcuddur. Bütün dünyada qida regülasyonlarında etil spirtin müəyyən nisbətlərdə iştirak etməsi təbii qəbul edilməkdədir.

Ayrıca sirkənin içinə qatılan spirt kimyəvi dəyişməyə uğrayıb sirkeleşmişse , bunu istifadə etmənin qorxusu yoxdur.

Əşyada əsl olan halal olmasıdır; haramlıq qəti dəlillə sabit olar . Dəlil qəti deyilsə , haram olduğu qəti deyilə bilməz. Bu qatqı maddəsinin qəti haram olduğu bilinməməkdədir. Əgər bu maddə istifadə kimyəvi dəyişməyə uğrasa haramlıq xüsusiyyətini itirər.

Əgər haram olan bir qatqı varsa , o qatılan azca haram maddə , qarışdığı malın içində haramlıq xüsusiyyətini itirər , haram edən xüsusiyyətini itirər. Halal maddəyə çevrilə bilər. Şəraba duz dökünce haramlıq xüsusiyyətini itirib sirkəyə çevrilməsiylə halal olmasının səhih olması kimi.

Read 5.879 times
In order to make a comment, please login or register