Ttəkvir surəsi 19-cu ayəti haqqında məlumat verərsinizmi?

"O Quran,Həqiqətən, çox şərəfli  bir elçinin gətirdiyi sözdür." (Təkvir 19)

Təfsir və kəlam alimi Əli bin İsa ər-Rummani (v. 384/994) və bəzi âlimlər bu ayetdə söz edilən “çox şərəfli bir elçi”nin Muhamməd sallallahu aleyhi və səlləm olduğunu və bu ayətin davamında zikr edilən özəlliklərin də yenə ona aid olduğunu bildirmişlər.

Bir qisim alimlər isə [1] bu şərəfli elçinin, Cəbrail əleyhissəlamın olduğunu söyləmişlər. Buna görə ayətin davamında zikr edilən özəlliklər də Cəbrail əleyhissəlama aid olmaqdadır.

[1] Mulla Aliyyü’l-Qari alimlərin böyük çoxunluğunun bu görüşdə olduğunu söyləmişdir.

Qadı İyaz ( rahiməhullah ) : ŞIFA-I ŞƏRİF ŞƏRHİ -  I  ( Tərcümə və Şərh Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir )

Read 3 times
In order to make a comment, please login or register