"Ümmətimin ömrü, 60-70 yaş arasıdır." deyə hədis vardırmı?

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Ümmətimin ömrü, 60 (yaş) ilə 70 (yaş) arasıdır və bu yaşı keçənləri, çox azdır."

(İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabü'z-Zühd (Zühd kitabı): "Əməl (yəni uzun ömür və bol mal kimi nəfsin xoşlandığı şeyləri ummaq) və Əcəl babı", hədis no: 4236)

-----------------------

İzahı:

Bu hədisi, Tirmizi də rəvayət etmişdir.

• İmam Sindi belə deyir:

"Yəni bu ümmətdən uzun ömürlü olanlar, 60 ilə 70 yaş arası yaşayar."

• Əli əl-Qari isə, belə demişdir:

"Zahir olan məna və məqsəd budur:

Bu ümmətin mötədil və sevimli ömrü, 60 ilə 70 arasındakı yaşdır.

• Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm);

• Ömər; və

• Əli (radiyallahu anhum)

kimi böyük xəlifələr, çox sayıda alim və vəli şəxslər, 60 ilə 70 arasındakı yaşlarda vəfat etmişlərdir."

Read 33 times
In order to make a comment, please login or register