Müəllif hüquqları

  1. "Suallarla İslam" markasının və logosunun bütün müəllif hüquqları Türk Patent İnstitutunun təsdiqiylə tərəfimizə aiddir. Bu markanın yazılı, görünüşlü, səsli hər hansı bir nəşr orqanı tərəfindən istifadə edilməsi hüquqi olaraq cinayətdir.
  2. Suallarla İslam saytında nəşr olunan bütün yazılı, səsli və görünüşlü qaynaqların müəllif hüquqları: 1-ci Müəllifinə, 2-ci Sayta aiddir. İcazə almadan qaynaqların istifadəsi halında müəllif hüquqları qanunu pozulmuş olur və hüquqi müdaxilə etməmizə səbəb olar.
  3. Saytdakı qaynaqların müəllif hüquqları (yazıçı və qaynaq adları) mühafizə edilərək ticari məqsəd olmadan fərqli nəşr orqanlarında yazılı, şifahi şəkildə nəşr olunmasında hər hansı bir qorxu yoxdur.
  4. Bizdən icazə alınmadan "Suallarla İslam" markasını istifadə edən nəşr orqanlarının məzmununda ola biləcək problemlərdən və səhvlərdən saytımız cavabdeh deyil. Bu marka yalnız www.suallarlaislam.com , www.sorularlaislamiyet.com , www.sorularlaislamiyet.org , www.sorularlaislamiyet.net , www.sorularlaislamiyet.infowww.sorularlaislamiyet.tv ünvanlarından xidmət edən saytlar tərəfindən istifadə edilə bilər. Markamızı istifadə edib əlverişsiz nəşrlər edən nəşr orqanları haqqında hüquqi əməliyyatlar ediləcək.
Read 5.374 times