Əbcəd Hesabı nədir? Edilməsi doğrudur?

The Details of the Question
Əbcəd Hesabı nədir? Edilməsi doğrudur?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Əbcəd: Cüməl, Cifr, Ədəd simvolizmi.

 

Əbcəd və ya Ebucəd, Ərəb əlifbasındakı hərflərin asanlıqla xatirdə qalması üçün təşkil edilən bir hərf silsilə ilə bu hərf silsilə hər birinə tekabül edən bir rəqəm dəyəri sistemi və silsilə meydana gətirən səkkiz sözün ilkinin adıdır.

 

Hərflərin hər birinə 1dən 1000ə qədər riyaziyyat dəyərlər verilmişdir.

 

Əbcəd hesabı Fars və köhnə Türk ədəbiyyatında tarix salmada da istifadə edilmişdir. Məsələn İstanbulun Fəth tarixi üçün Qurani Kərimdən "Aherun" sözü salınmışdır. Bunların cəmi

 

(elif+gayn+ra+vav+nun)=1+600+200+6+50=857 çıxmaqdadır və bu tarix Hicri 857 (M. 1453) ili olan fəth tarixidir. Ayrıca şair Füzuli, Qanuni Sultan Süleymanın Bağdadı fəth tarixi olan 941 H. ili üçün; "Gəldi bürcü övliyaya padşahı namdar" misrasını tarix düşmüşdür.

 

Bütün hurufu heca deyilən iyirmi səkkiz hərfi əhatə edən Əbcəd hərf tərtibində hərflərin ədədi dəyərləri belədir:

 

Əbcəd: Əlif : 1, Ba : 2, Cim:3, Dal: 4 Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7 Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10 Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50 Sefes: Sin : 60, Ayn : 70, Fe : 80, Sad : 90 Karaset: Qaf : 100, Rı : 200, Şın : 3002 Te : 400 Sehaz: Se 500, Hı: 600, Zel : 700, Dazığ: Dad : 800, Zı : 900, Ğaym 1000.

 

Əbcəd elmi ilə əldə edilən məlumatların dəyəri:

 

Qurani Kərimdə bütün elmlər vardır. Bu elmləri də hər kəs öz qabiliyyətinə görə oxuya bilər və ya hiss edə bilər. Ancaq bu elmləri Qurandan oxuyarkən, mənim anladığım elm qəti doğrudur deyərək deyil də, mən belə anlayıram, şəklində söyləmək lazımdır. Çünki bir gün bu anladığı məlumatlar səhv olsa Haşa Quran səhv olmuş kimi qəbul edilər.

 

 

Əbcəd hesabı da bunlardan biridir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 9.744 times
In order to make a comment, please login or register