Allahın ilk olaraq yaratdığı şey nədir?

Sualın detalları
Allahın ilk olaraq yaratdığı şey nədir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Cənabı Haqq, insanlığın atası Hz. Adəmi yaratmışdı.

Başını qaldırıb baxan Adəm (ə.s. ), Ərşi Alada böyük bir nur ilə bir ad yazılı gördü: "Əhməd."

Maraqlanıb soruşdu:

"Bu sənin nəslindən bir peyğəmbərin nurudur ki, onun adı göylərdəƏhməd vəyerlərdəMəhəmməddir. Əgər, o olmasaydı, səni yaratmazdım!" 1

İmanımızla qəbul etdiyimiz bu böyük həqiqəti, milyardlar il sonra gələn o nurun sahibi də, bütün açıqlığıyla ifadəbuyurmuşlar.

Bir gün Səhabələrdən Abdullah bin Cabir (r.ə.),

"Ya Rəsulullah," dedi, "mənə, Allahın hər şeydən əvvəl yaratdığı şey nədir, söyləyərsənmi?" Bu cavabı verdilər:

"Hər şeydən əvvəl sənin Peyğəmbərinin nurunu, öz nurundan yaratdı. Nur, Allahın qüdrəti ilədilədiyi kimi gəzərdi. O zaman nəLövhü Məhfuz, nəqələm, nəCənnət, nəCəhənnəm, nəmələk, nəsəma, nəərz, nəgünəş, nəay, nəinsan vənədəcin vardı." 2

Səmanı bütün haşmetiyle işıqlandıran nur, sonra ilk olaraq Hz. Adəmin alınında parladı. Sonra peyğəmbərlərdən peyğəmbərəkeçərək İbrahimə(ə.s.) qədər gəldi. Ondan da oğulu Hz. İsmayıla intiqal etdi…

1. Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6

2. Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye:1/7

 

Salih Suruç

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.430 times
In order to make a comment, please login or register