Aşiq olmaq günahdırmı? Sadəcə o duyğunu içində yaşamaq günahdırmı?

Sualın detalları
Aşiq olmaq günahdırmı? Sadəcə o duyğunu içində yaşamaq günahdırmı?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Aşiq olmaq günah deyildir. Bir hədisdə, bir qadına aşiq olub onu gizlədən və kimsəyə söyləmədən ölən birinin şəhid olacağı ifadə edilir. [(Bax. Kənzu'l ummal, h. No: 7000; hədis haqqında geniş məlumat almaq üçün bax. Acluni, 2/263). Səxavî, hədisin səhih olduğuna işarə etmişdir (bax. Əl-Məqasidu'l-həsənə, 1 (220)].

Bildiyiniz kimi, eşq, nəfsani olan duyğusallıqdan çox, qəlbə aid olan ifrat sevginin adıdır. Bu səbəblə aşiq olmaq insanın əlində olan bir şey deyildir.

Sizin də onu düşünməniz, əlinizdə olmadan ağılınıza gəlməsi caizdir. Ancaq müqəddəs şeyləri fəda edəcək qədər sitayiş edər (bütləşdirmə) kimi sevmək doğru deyil.

Əgər evlənmə imkanınız və onu dini ölçülər dairəsində istədib almanız mümkündürsə, dərhal istədməyinizi məsləhət görürük. Əgər bu mümkün deyilsə, deməli haqqınızda xeyirli deyilmiş deyib, Allahdan halal süd əmmiş yaxşı bir həyat yoldaşı nəsib etməsini istəyib axtarmaq lazımdır.

Haqqımızda nəyin xeyirli olduğunu bilə bilmərik. Bəlkə də mütləq olmasını istədiyimiz bir şeyin sonradan "kaş ki olmasaydı" demə ehtimalı vardır. Bu səbəblə istəyərkən xeyirlisini istəmək, olmazsa səbir ilə gözləmək ən gözəlidir.

Hz. Məryəmin anası bir oğlan övlad istəmişdi. Allah ona bir qız verdi. O çox kədərlənmişdi. İndi o anamızdan soruşsaq "Sən kişilərdən onlarla amma qızlardan bir dənə Məryəm hansını istəyərsən?" Əlbəttə tək Məryəmi istəyəcək. Çünki qızı peyğəmbər anası oldu.

Məhz biz də buna görə hərəkət etməliyik.

Biz Allahın qullarıyıq. O necə istəsə elə hərəkət etmək məcburiyyətindəyik. Nişanlı belə olsa nigahları yoxdursa qadın və kişinin bərabər yalnız qalması haramdır. Çünki nişan nigah deyildir. Şahidlər yanında nigahlanmalıdır ki, oturub qalxmaq halal olsun.

Məsələn, sənin bir baxçandakı meyvəni biri səndən icazə alsa yesə nə gözəldir. Səndən icazə almadan yesə və nə fərqi var desə nə edərsən?

Allah bizə icazəsiz gəzməyi qadağan etmişdir. İcazə almaq da nigah qıymaqla olur.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.252 times
In order to make a comment, please login or register