Asqıran adama necə xitab etmək lazımdır. Sağlam ol! demək doğrudur?

The Details of the Question
Asqıran adama necə xitab etmək lazımdır. Sağlam ol! demək doğrudur?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Asqıran bir Müsəlmanın 'əlhəmdülillah' deməsi, orada olanların da asqıran adama, 'yərhamukəllah / Allah sənə rəhmət etsin.' deməsi, asqıran adamın da təkrar, 'yehdina və yehdikümullah / Allah (c. c.) bizə və sizə hidayət etsin.' deməsi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Əfəndimizin sünnəsidir.

Əgər, olduğu yerdə qalmış olsa, bir sıra qalıcı dərdlərə səbəb olacaq olan, beyində toplanmış olan buxarın asqıraraq çıxmasıyla asqıran adama bir nemət və fayda təmin edilmiş olar. Bədəndə, yer üzündə meydana gələn zəlzələ kimi bir sarsıntıdan sonra orqanların sağlam qalmısından asqıran adamın, Allaha həmd etməsi yəni, 'Əlhəmdülillah deməsi' qanuni qılınmışdır. (1) Asqırmanın insan sağlamlığına bu faydalarından ötəridir ki, Hatibin, İbni Ömər (r.ə.) rəvayətində Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Əfəndimiz:

"Asqıran yaxud gəyirən adam 'əlhamdülillahi əl külli halın minəlhal' desə, ondan ən yüngülü cüzzam olan yetmiş xəstəlik def edilər." buyurmuşlar.


Başqa bir rəvayətdə isə Hz. Əli (r.a.)ın, əl-Edebül-Müfrədə yazılan bir rəvayəti isə belədir:


"Kim asqırdığı zaman 'əlhamdülillahi Rəbbil-aleminə əl külli halın mə qana' desə əbədi olaraq nə qulaq nə dil (nə də qarın) ağrısı çəkər. "(2)

Ayrıca insan asqırınca bir neçə saniyəlik zaman hissəsi içərisində ürəyin atışı dayanar və ürək bu əsnada istirahət edər. Bundan sonra ürək təkrar işə başlar. İşdə bu insanın ölüb də təkrar həyata dönməsi kimidir. Çünki asqırma əsnasında dayanan ürək təkrar işə bilər. Cənabı Haqqın insana təkrar ürəyin çalışması nemətini verməsi qarşısında, 'əlhəmdülillah' deyilir, Cənabı Haqqa şükr edilər.

Tibb mütəxəssislərinə görə, asqırmaqla saniyənin onda biri qədər bir zamanda hava girişləri bağlanaraq saatda 300-350 km sürətlə 85 milyon bakteriyanı bomba kimi havaya atarıq.

Araşdırmalar asqırmanın necə meydana gəldiyini anlaya bilmək üçün çox sürətli fotoşəkil çəkən maşınlarda xüsusi bir texnikadan istifadə etmiş və ancaq saniyənin 1/100.000-ində kadrı donduraraq istədikləri şəkilləri əldə edə bilmişlər. Şəkildə görülən zərrəciklərin ətrafındakı maye təbəqə buxar olub uçar və zərrələr havada uçuşarlar. Elm adamları, biri asqırdıqdan yarım saat sonra havada hələ 4000 zərrəciyin uçuşduğunu ortaya çıxarmışlar. Bu zərrəciklər zərərsiz su dənəcikləri və ya cansız maddələr deyil. Asqıran bir kimsənin qarşısına bakteriyaların çoxalmasına köməkçi olacaq qida mühiti olan bir təbəqə yerləşdirilərək təbəqənin üzərindəki bakteriyalar sayıldığında, tək bir damlanın 19.000 bakteriya koloniyası meydana gətirdiyi müşahidə edilmişdir. Tək bir asqırıq 85 milyon bakteriyanı ətrafa saça bilməkdir.

Asqıran adamın mikrobları ətrafa saçmaması və qrip kimi xəstəlikləri yaymaması üçün əliylə ya da bir dəsmal ya da paltarıyla ağızını tutması sünnədir. Çünki Əbu Hureyre (r.ə.)ın bu xüsusdakı bir rəvayəti belədir:


"Rəsulullah (s.ə.v.) asqırdığında əlini və ya paltarını ağızına qoyar səsini gizləyər və ya asqırmağı içindən edərdi."
demişlər.


Fizyologlara görə vacib sayılan asqırma, insanın şüurlu bir köməyi olmadan çaşdırıcı bir mexanizm ilə reallaşdırılmaqdadır. Çünki asqırma ehtiyacı hiss etdiyimiz zaman asqırarsınız, önünə keçə bilməzsiniz. Bədəninizə bu mexanizm qoyulmamış olsaydı, bizə narahatlıq verən bir çox zərərli maddələrdən və tozlardan xilas olmamız mümkün olmayacaqdı. Bu səbəblərdən ötəridir ki milyonlarla mikrob və zərərli maddələrdən xilas olduğumuz üçün, asqırdıqdan sonra Rəbbimizə şükr edir, 'əlhəmdülillah' deyirik.

Asqıran adama çox sağlam ol demək caiz olsa da sünnəyə uyğun olan ifadələrin istifadə edilməsi ən doğru şeydir.


Qaynaqlar:
1) Zadül-Mead, c. .2, s. 983.
2) K. Sittə, c. 9, s. 426.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.677 times
In order to make a comment, please login or register