Azan oxunarkən salam verilib alınarmı?

Sualın detalları
Azan oxunarkən salam verilib alınarmı?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Azan və quran oxuyan kimsəyə salam verilməz. Bu kimi fəaliyyətlərdə olan kimsənin verilən salamı alması lazım deyil. Amma vəziyyətə görə azan dinləyən bir kimsəyə səssiz bir şəkildə və ya işarə ilə salam verilə bilər, salam verənin salamı alına bilər. Amma lazım deyilsə azanın bitməsini gözləyib sonra salam vermək daha uyğun olar.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.211 times
In order to make a comment, please login or register