Bir ailədə neçə nəfər Qurban kəsməlidir.

The Details of the Question
Ailədə ailə başçısı qurban kəsərsə (kəsdirərsə) digər aiə üzvlərinin uzərindən bu hökm qalxırmı? Yaxud bir evdə 2 ailə yaşayırsa,yəni ailəli olan övlad (oğul) valideynləri ilə bir yerdə qalırsa onun (oğlun) kəs(dir)diyi qurban valideyninin ayrı bir qurban kəsmə vacibini götürürmü?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Hənəfi məzhəbi, şəxsi malı olan hər kəsi başlı başına bir mükəlləf sayarlar və belə olan biri, istər qadın olsun istər kişi olsun qurban kəsməlidir deyərlər. Digər məzhəblər isə, hər bir fərdin nə qədər pulu olursa olsun bir evə bir qurban bəs edər deyə mütəfəkkirlər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 2.340 times
In order to make a comment, please login or register