Diri olaraq isti suya salınan və sonra kəsilən toyuğun ətini yemək caizdirmi?

The Details of the Question
Canlı olaraq isti suya salınan və sonra kəsilən toyuğun ətini yemək caizdirmi?
The Answer

Dear Brother / Sister,

   Bu şəkildə ölmədən, isti sudan keçirilib sonra kəsilən toyuqların etnini yemək caizdir. Amma belə bir əməl heyvana işgəncə olduğundan doğru deyildir.

   Boğazından kəsilmək və qanı çölə axıdılmaq və içindəki pisliyi ətinə sirayət etməyəcək tərzdəki kəsimlər halal, bunların tərsi bir vəziyyət olduğu təqdirdə haramdır.

   Ayrıca, şəri üsula görə kəsilmiş, lakin bağırsaqları çıxarılmadan tüklərini yolmaq üçün qaynar suya atılmış olan toyuq və bənzəri digər heyvanlar, içindəki pisliklər ətə sirayət edərsə, təmiz olmaqdan çıxar. Buna görə də belə bir heyvanı kəsdikdən sonra, üzərində olan axar qanını və içini çıxarıb yumalı, ondan sonra isti suya atmalıdır.

   Ancaq, içindəki pislik ətə nüfuz etməyəcək şəkildə heyvan isti suya salınıb çıxarılsa, pislənmiş sayılmaz.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 2.281 times
In order to make a comment, please login or register