Hansı firqəyə tabe olmaq lazımdır?

Sualın detalları
Salam. Şiələr deyirlərki, sünnilər düzgün deyillər namazları səhvdir və s. Birdə onlar çoxlu hədislər yayırlar ki, məsələn, * Bizim şiələrimiz onlardırlar ki, təklikdə Allahı çox zikr edərlər* İmam Sadiq dən. belə hədislər lap çoxdur bu hədislər nə dərəcədə düzdür? Bu hədislərdən Hz. Əli nin dilindəndə yayıilib. Məgər Hz. Əli dövründədə şiə sünnilik var idi?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Və aleykumusSalam və rahmətullah. 

- Bu mövzu uzun bir tarix boyunca gəlmiş və həll edilməmiş problemlər yumağıyla əlaqəlidir. Bütün dünya toplansa, nə Şiələri nə də sünniləri öz cizgisindən çıxarda bilməyəcəkdir. Ortada yüzlərlə məsələ vardır. İlk olaraq Şiələrə görə, üç dörd adam xaricində səhabənin hamısı dindən çıxmışdır. Sünnilərə görə, səhabənin hamısı iman, ədalət, fəzilət sahibi kəslərdir. (Bədr əhli, Rıdvan ağacının əhli, Mühacir və Ənsar ünvanıyla xatırlanan səhabələrin) bir çoxunun Quranın və hədislərin işarəsiylə Cənnətlikdir.

- Sünnilərə görə, Hz. Əbu Bəkir və Hz. Ömər haqq xəlifələrdir. Şiəliyə görə onlar zalım və mürtəddir.

- Şiələrə görə, Hz. Əli təxminən 25 illik bir dövrdə haqlı olduğunu bildiyi halda qorxusundan səsini çıxartmamış, yəni "təqiyyə" etmişdir. Sünnilərə görə, əgər Hz. Ali həqiqətən haqqının qəsb edildiyini düşünsəydi, 25 il deyil, 25 dəqiqə belə durmaz, qəhrəmancasına haqqını müdafiə edərdi. Bu siyahı uzanıb gedər ...

- Sünnilərin namazı, Quran və sünnətlə sabitdir. Hz. Peyğəmbər necə qıldısa, nəsildən nəsilə elə gəlmişdir. Şiələr də namazın 5 vaxt olduğunu inkar etmirlər. Yalnız rüxsətə (icazə, icazə) görə cəm etməyi rüxsətdən çıxarıb məzhəblərinin təməl əsası olaraq qəbul etmişdirlər.

Hz. Əli də həyatda olduğu müddətdə sünnilər kimi namaz qılmışdır. Digər Əhli-beyt imamları da eyni şəkildə namaz qılmışlar. Tarix boyunca, sünnilərin içində yaşamış və eynən onlar kimi ibadət etmiş olduqlarının ən böyük dəlili, qaynaqlarda bu mövzuda bir ixtilafın səsləndirilməməsidir.

- Şiələrin sünniləri səhv olaraq görməkləri məzhəblərinin gərəyidir. Eyni şey sünnilər üçün də keçərlidir. Sünnilərin ən böyük imamlarının açıq ifadələrinə görə "firqə-i dallə --- yolunu azmış qruplar" arasında şiələr qədər yalançı bir qrup yoxdur.

- Hz. Peyğəmbər: "Ümmətim dəlalətdə birləşməz" buyurmuşdur. İslam ümmətinin böyük əksəriyyətinin Sünnilər olduğunda şübhə yoxdur. Demək ki sünnilər haqq üzrədir.

 

- Tarix içində bəzi şiə alimlər, Hz. Əli ilə əlaqədar Quranda bir surə olduğunu, sünnilər tərəfindən itirildiyini söyləyirdilər. Şükürlər olsun, ağlı başında şiə alimləri belə bu cür düşünmənin küfr olduğunu və belə, bir şeyin əsla baş vermədiyini ifadə etmişdirlər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 2.457 times
In order to make a comment, please login or register