Hatmi ənbiya nədir?

Sualın detalları
Hatmi ənbiya nədir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Mübarək Gün və Gecələrdə evliyaullah və təsəvvüf əhli tərəfindən edilmiş və tövsiyə edilmişdir. Hz. Adəm (ə.s.), Hz. Əyyub (ə.s.) və Hz. Yunus (ə.s.) oxuduqları və Quranda keçən dualardır.

 

Aşağıdakı tərkib üzərinə oxunmasına Hatmi Ənbiya adı verilər.

 

Əvvəl Euzü Bəsmələ ilə üç "ixlas Surəsi" ilə bir Fatihə Surəsi oxunar. Savabı, başda Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) olmaq üzrə bütün Peyğəmbərlərin və Övliyanın və meşayihi Kiramın, böyüklərinin, bu əziz dinə xidmət edənlərin ruhlarına bağışlanar.

 

Sonra:

1- 100 dəfə Salavatı Şərifə Gətirilər.

"Allahummə salli və sellim və barik al seyidinə Məhəmmədin və ali əli seyidinə Məhəmməd"

2- 500 dəfə Hz. Adəm (ə.s.)ın bu duası oxunar:

"Rabbena Zalemna enfüsena və inlem tağfirlena və terhamna lenekunne minelhasiriyn".

Və sonra yenə 100 dəfə Salavatı Şərifə gətirilər.

3-100 dəfə yenə Salavatı Şərifə gətirilər.

4-500 dəfə Hz. Eyyub Əleyhissalamın bu duası oxunar.

"Rəbbi eni messeniyaddurru və endə erhamürrahimiyn"

5- Təkrar 100 dəfə Salavatı Şərifə gətirilər.

6- 500 dəfə Hz. Yunus (Əleyhissalamın) bu duası oxunar.

"La İlahə illa ente Sübhaneke eni küntü minezzalimiyn.

7-Tekrar 100 dəfə Salavatı Şərifə gətirilər.

8-500 dəfə " La havle və la kuvete illa billahil'Aliyyil'Aziym."

9- Təkrar 100 dəfə Salavatı Şərifə gətirilər.

Bu tərtibi bitirincə cənabı Haqqa dua edilər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.141 times
In order to make a comment, please login or register