Heyvanlar öldükdən sonra ruhları nə olar və bu heyvanlar cənnətə gedəcəklər?

Sualın detalları
Salam. Heyvanlar öldükdən sonra ruhları nə olar və bu heyvanlar cənnətə gedəcəklərmi? Sağ olun!
The Answer

Dear Brother / Sister,

Ruh baqi qalacağına görə, bütün heyvanların ruhları özlərinə məxsus aləmdə baqi qalacaq. Süleyman (ə.s.) Şanapipiyi, Əshabi Kəhfin iti həm ruhu, həm də cəsədi ilə birlikdə Cənnətə gedəcək.

Digər heyvanların da ruhları cənnətə girəcək. Və ayrıca hər bir növ məxluqun hərdənbir istifadə edəcəyi bir cəsədinin olacağı bildirilməkdədir. Onların Cənnətdəki həyatını, harada, necə olacaqlarını isə Ancaq Cənabı Haqq bilər. Çünki o aləmin gerçək keyfiyyətinə bizim idrakımız kafi gəlməz.

Cənnətə girəcək olan bu heyvanların bu peyğəmbərlər və bu şəxslərlə olan münasibəti haqqında isə Peyğəmbərlər Tarixi adlı əsərlərdə geniş məlumat tapmaq mümküdür.

http://www.sorularlaislamiyet.com/search_addhit.php?id=58633&h=8&page=article&aid=157

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.764 times
In order to make a comment, please login or register