Hz. Əlinin qəbri hardadır?

The Details of the Question
Hz. Əlinin qəbri hardadır?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Hz. Əli (r.ə.) 2 gün yaralı halda yaşadıqdan sonra H. 40-cı İlin 19 Ramazanında (26 Yanvar 661) bir qış günü vəfat etmişdir. Naşı Kifə Məscidi yanındakı Rahbedə torpağa verildi. (Prof. Dr. Murad Sarıcıq Dörd Xəlifə Dövrü) Ancaq tam olaraq qəbirinin harada olduğu bilinməməkdədir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.606 times
In order to make a comment, please login or register