Hz. Adəmin boyu nə qədərdir və neçə il yaşamışdır?

Sualın detalları
Hz. Adəmin boyu nə qədərdir və neçə il yaşamışdır?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Ən etibarlı qaynaqlardan Buxaridəki Allah (c.c.) Adəm peyğəmbəri (ə.s.) yaratdı. Boyunun uzunluğu 40 m  olduğu ifadə edilməkdədir. İbn Haldun (1332-1406) kimi bəzi mütəfəkkirlər isə bunun onun Cənnətdəki boyu olduğunu, Hz. Həvva ilə yerə endirilincə yer şərtlərinə uyğun boyuna qaytarıldığını qəbul etmişlər.

 

1) Yer tarixində ağaclardan başqa bu yüksəklikdə canlı bilinməyişi,

 

2) İnsan qalıqları içində buna işarə edəcək ən kiçik əlamət olmayışı,

 

3) Əfəndimizin (s.ə.s.) bənzər təsvirlərinin Axirətlə əlaqədar bəyanlarında mövcudluğu, diqqətə alınsa İbn Haldunun yanaşmasının məqbul olduğu deyilə bilər.

 

Adəm (ə.s.)ın vəfat etdiyi gün, cümə günü idi. Ömürünün min və ya iki min il olduğuyla əlaqədar fərqli rəvayətlər vardır. 1

 

1- ibn. Sad-Tabakat, 1/28,29, Əhməd b. Hənbəl-Müsnəd 1/299, Taberi-Tarih 1/79, Salabi-Arais s. 48, Deylemi-Firdevs 3/269, Heysemi-Mecmuazzevaid 8/206; Peyğəmbərlər Tarixi- Asam Köksal.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.467 times
In order to make a comment, please login or register