İki səcdə arasında "rabbiğfirli" demək namazı pozarmı?

Sualın detalları
Salam 2 səcdə arasında rabiğfirli demək namazı pozurmu? ? Henefilerde
The Answer

Dear Brother / Sister,

     Va aleykumussalam va rahmətullah.

    Hənəfi məzhəbində iki səcdə arasında, yəni birinci səcdədən qalxıb oturarkən “Rabbiğfirli” söyləmək namazı pozmaz, əksinə bunu söyləmək sünnədir

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 9.325 times
In order to make a comment, please login or register