İslamda dini filmlərin yeri nədir?

Sualın detalları
İslamda dini filmlərin yeri nədir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Sələmun aleykum.

Ustad Bədiüzzaman`ın Film ve Sənət ilə əlaqədar görüşləri...

"Ləfz mənanın təbiəti müsaidə (icazə) etdiyi ölçüdə süslənməli. Şəkil mahiyətə görə rəsm edilməli, rəsm edilərkən "tərcümənin icazəsi alınmalı".

Üsubun parlaq və rövnəqdar olmasına önəm verilməli, fəqət qayə məqsəd da əsla ehmal (laqeyd) edilməməlidir. Xəyal geniş bir hərəkət sahəsiylə dəstəklənməlidir, ancaq həqiqət da heç bir zaman incidilməməli. "

Harama girmədən film çəkmək caizdir. Filmdəki kafir rolu və kostyumlar oyunçunu kafir etməz. Bunlar təmsilidir, gerçək kimi sayılmır və o şəkildə qiymətləndirilməz.

Rol oynayan adam, rolunu oynadığı kimsə adına danışdığı üçün, özü küfr sözü söyləmiş olmaz. Məsələn, İslami bir filmdə Əbu Cəhil rolundakı kimsə, onun etdiklərini anlatmaq məqsədilə bəzi söz və davranışlarını canlandıra bilər. Ancaq, bu rolu oynayan kimsənin bunun şüurunda olması lazımdır.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.487 times
In order to make a comment, please login or register