İstimna, masturbasyo günahmıdır ?

The Details of the Question
birde axrinci sualimdi bir yaxin dostum namaz qilir evli deyil artiq uzun muddetdirki hec bir cinsi elaqede olmuyub ne de ozu ozunu bowaltmyib yeni mastrubatsiya elemiyib bu ona agri verir bilmek isterdimki eger o ozu ozunu bowaltsa eli ile yeni mastrubatsiya elese sora qusl alasa bu zaman gunah etmiw olar?
The Answer

Dear Brother / Sister,

"İstimnâ" ərəbcədə, "istihâ bi`l-yəd" və "hadhada" olaraq da bilinən masturbasyon, ümumiyyətlə fitrətə, yəni ümumi olaraq insanın yaradılışına, xüsusi olaraq da orqanlarının yaradılış məqsəd və vəzifələrinə tərs görülmüş və İslâm bir "fitrət" dini olduğu, bu da fitrətə uyğun gəlmədiyi üçün zərurət (məcburiyyət halı) olmadıqca haram, ya da ən azından  məkruh görülmüşdür. Fitrəti daha yaxşı anlamaq üçün belə bir nümunə verə bilərik: Mismar, taxtaları bir-birinə möhkəmləndirmək üçün düzəldilmişdir. Elə isə onunla şiş-kababı edilməyə çalışılsa insanın əli yanar, kabab da yaxşı olmaz. Bu, işin fitrət tərəfidir.

Digər tərəfdən bir âyət-i kərîmədə,namuslarını qoruyanlar  tərifləndikdən sonra:

"... Ancaq zövcələri və ya sahib olduqları (cariyələri bundan) istisnadır. Buna görə onlar qınanmazlar.Kim ondan artığını istəyərsə, onlar əsl həddi aşanlardır..." (el-Mü`minûn 23/5-7)

buyurulur. Təfsirçilərin çoxu, "ondan artığını istəyənlər"ə, əliylə istimna edənlər də daxildir, elə isə onlar da həddi aşmış (haram işləmiş) olar, demişlər. (Nümunə olaraq bax. Qurtubî XII/105-106; Ibn Kesîr V/458; AIûsî XVNI/10-11).Ancaq Alûsî,Cumhura(çoxluğa) görə istimna adət halına gətirilmişsə (cinsi sapma halını almışsa) bu âyənin ehtivasına girəcəyini, əks halda girməyəcəyini söyləyər. (Alûsî, a.k.k.)

    Bir hədîsdə: "əlini nigâhlayan mə`undur " (Mahlüf, Fətava I/117: (Ancaq muraciət edə bildiyim səhih hədîs kitablarında bu hədîsi tapa bilmədim. Bu hədîsi AIûsî, "meşâyihin rivayeti" deyə nəql edər. bax. 1611)

      Səid b. Cübeyrin (Allah ondan razı olsun) rəvâyet etdiyi bir hədîsdə: "Zekerleriyle (cinsiyyet orqanı) oynayan bir ümmətə Allah əzab etmişdir"

     Atâ`nin bir rəvâyetində: "Əlləri hamilə olaraq həşr ediləcək bir qövm eşitdim. Bunların əlləriylə istimna edənlər olduğunu zənn edirəm" demişdir.

     Ayrıca Allah (c. c.), evlənmə imkânı ola bilməyənlərin, imkân tapana qədər iffətlərini qorumalarını əmr etmiş (ən-Nur 24/33) belə bir üsul tətbiq etsinlər deməmişdir.

Rasulüllah Əfəndimiz (Allah'ın Salamı və Salatı Onun üzərinə olsun) də:

"Gənclər! Imkânı olanlar evlənsin, çünki bu, gözü və iffəti daha yaxşı qoruyar. Bunu edə bilməyən oruc tutsun,çünki orucun bunu təmin edəcək bir kamçısı vardır."(Buxari, savm 10, nikah 2,3; Müslim, nikah 1,3)

buyurmuş və subaylara çarə olaraq orucu göstərmişdir. Əgər istimna mübah(nə halal nə haram) olsaydı, çarə olaraq o göstərilərdi. Çünki o daha asan bir yoldur, deyilmişdir. (Mahlûf, akə I/117)

     Ancaq gərək haqqında danışılan âyələrin istimnayı açıqca zikr etmədikləri, gərəksə bu mövzudakı hədîslərin bir qisiminin zəif olması səbəbiylə, əksəriyyətin haram görməsinə qarşılıq, istimnayı normal görən alimlər də vardır. Məsələn Əhməd b. Hənbəl bunu, eynilə qan aldırmağa bənzətmiş və ehtiyac duyulduğunda, bədəndəki artıqları çölə atmaqdan ibarət olduğu üçün caiz olduğunu söyləmişdir. (AIûsî XVNI/10: Burada AIûsî, Əhməd b. Hənbəli o bu fikirini, Cumhurun (əksər alimlərin) haram olduğu qənaətini verdikdən sonra verər. Amma Mahlûf, HanbeIi fiqh kitablarında buna rast gələ bilmədiyini söyləyər, bax. Fətva I/118: ibnü`I-Hümâm da "haramdır, çünki adətən şəhvət üçün edilər, ancaq ümid edirəm ki, cəzası yoxdur" deyər. bax. AIûsî agk.)

     Hənəfilər tərəfindən ümumiyyətlə haram görülmüş, ancaq; adam subaysa, ya da xanımından uzaqda isə və də şəhvət başını həddindən artıq məşğul edirsə, ya da zinaya düşmə təhlükəsi varsa və bunu özünü təskin üçün etsə günah olmayacağı ümid edilər. Amma zövq almaq və şəhvətlənmək üçün etsə günahkardır, deyilmişdir. (ibn Âbidîn N/160: Mezahib-i erba`a'da: "Bəzi Hənəfi və Hənbəlilərin, zinaya düşmə qorxusuyla caiz görmələri zəif bir görüşdür" deyilir. bax. V/152; Mâlikilər də icazə üçün iki şərti nəzərdə tutarlar: 1. Zinaya düşmə qorxusu, 2. Evlənməyə gücü çatmırsa. bax. Kardavî, əl-Helâl ve`I-harâm 165)

   İmam-i Şâfî əvvəlki fikirində caiz olduğunu söyləyərkən, sonrakı fikirində (cedid) haram olduğu qənaətinə gəlmişdir. (Bu mövzuda geniş məlumat üçün bax. Zuhaylî VI/25) .Məsələn Rasûlullah'ın əmisi oğlu Ibn Abbasdan soruşulduğunda: "Zina etməkdənsə bu yaxşıdır" (Şa`rânî, Kesf) cavabını vermişdir.

      Bütün bunlara görə; istimna adətən xoş görülməmiş, fitrətə (normal yaradılışın gərəyinə) zidd bir hərəkət qəbul edilmiş, cinsi sapma halını alması, psixoloji xəstəlik meydana gətirməsi kimi mənfi istiqamətləri hesaba qatılaraq, haram, ya da məkruhdur deyilmişdir. Ancaq daha böyük zərərlərə düşmə təhlükəsi olduğu yerdə; "iki zərərdən başqa alternativ yoxsa, kiçik olan zərər seçilər""zərurətlər haram şeyləri mübah edər" qaydalarına görə edilməsi caiz görülmüş, hətta zina təhlükəsi qəti isə, vacib belə olar deyilmişdir. Vərdiş meydana gətirməsi və zövq üçün edilməsi isə ittifaqla haramdır.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.134 times
In order to make a comment, please login or register