Korpe uwaq anadan olarken azan ve qamet?

The Details of the Question
SALAM ALEYKUM..KORPE UWAQ ANADAN OLARKEN,SAG qulagina ezan ve sol qulagina qamet oxumaqda esas meqsed nedir? Ne kimi fezileti var?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Qulağıa əzan və qamət oxuyaraq uşağa ad qoymaq adəti şəxsən Peyğəmbər Əfəndimiz (əsm)'dən gəlməktədir. Sünən-i Tirmizi’də naql edildiğinə görə, Hz. Həsən (ra) dünyaya gəlincə Peyğəmbərimiz (əsm) onun sağ qulağına əzan oxumuşdur. (Tirmizi, Ədaha:15)

Hz. Hüseyin (ra)’in rəvayətinə görə isə Peyambərimiz (əsm) bu adətlərinin hikməti xüsusunda da belə buyurmuşlardır:

“Kimin bir uşağı olar da, sağ qulağına əzan, sol qulağına qamət oxuyarsa, o uşağa ümmüsıbyan xəstəiyi zərər verməz (cin zərər verməz).” (Feyzü'l-Qadir, VI/237.)

Əzan və qamət, uşağa edilən ilk iman təlkinidir. Çünkü əzanın məna və müxtəvasında təkbir, tövhid, nübüvvət və namaz kimi dinin əsasları bulunmaqtadır.

Ad verilirkən, uşağa gözəl, İslami isimlərin verilməsinə diqqət edilməlidir. Bu hüsusda Peyğəmbərimiz (əsm)'in birçox tövsiyə, xəbərdarlıq və tətbiqləri vardır. Bu hadislərdən birisinin məalı belədir:

“Qiyamət gününündə öz adlarınız və atalarınızın adlarıyla çağrılacaqsınız. Elə isə adlarınızı gözəl qoyun.”(Buxari, Ədəb:108)

Uşağın adının doğduğu günün axşamında verilməsi tövsiyə edilməktədir; fəqət yeddinci günə qədər də ertələnə bilər.

Əzan və qamet işini hər kəs edə bilər. Namazdan öncə oxunan qamət sol qulağa oxunur.

(Mehmed PAKSU, Çağın Getirdiği Sorunlar)

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.465 times
In order to make a comment, please login or register