Müctəhid nədir?

The Details of the Question
Müctəhid nədir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

MÜCTƏHİD:     İctihad edən. Ehtiyac olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxarmış böyük İslam alimləri və öndərləri. İmamı Əzəm, İmamı Şafi... kimi.

 

İCTİHAD: 1) Qüdrət və qüvvətini tam istifadə edərək çalışmaq. Cəhd göstərmək. 2) Anlayış. 3) Qənaət. Şəriətin şüphəli məsələlərinə aid hökmləri,

İslam müctəhidlərinin, üsuluna uyğun olaraq, Quran və Hədisi Şəriflərdən çıxarmaları və bunun üçün tam cəhd göstərmiş olmaları. Belə ictihad edən şəxslərə Müctəhid deyilir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 6.585 times
In order to make a comment, please login or register