"Nuru Məhəmmədi" nə deməkdir?

Sualın detalları
"Nuru Məhəmmədi" nə deməkdir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

"Allah göylərin və yerin nurudur (onları varlıq nuruna qovuşdurandır)" (Nur surəsi, 35)

Nur, hər növ qaranlığın, zülmətin ziddidir.
Elm nurdur; cəhalət qaranlığını yox edər.
Hidayət ayrı bir nur; dəlalət onunla ortadan qalxar.
İman da nurdur, küfr qaranlıqlarını məhv edər.
Hər nur bir zülməti aradan qaldırar və bir həqiqəti göstərər.

Bu aləm yaradılmazdan əvvəl hər şey yoxluq qaranlığında idi. Cənabı haqq lütf və lütfkarlığıyla bu qaranlığa son verdi və bütün varlıqlara nüvə olacaq ilk məxluqunu yaratdı. Bu varlıq nuru Məhəmmədi idi

"Allahın ilk yaratdığı şey mənim nurum" hədisi şərifi üzərində bir az dayanmaq lazımdır. Çünki, bu mövzuda bir sıra səhv şərhlər yaxud yersiz etirazlar vardır.
Bilindiyi kimi canlıların bütün xarakterləri genetik şifrələrində yazılıdır. Bu yazı, qədər qələmiylə işlənmiş bir ilahi proqramdır. Bir toxumdakı şifrədə nə ağacın şəklini, nə gövdəsinin sərtliyini, nə yarpağının yaşıllığını, nə də meyvəsinin dadını tapa bilərsiniz. DNTdə bütün bu xüsusiyyətlər əsas sıralaması şəklində yazılı, amma o proqram nə sərtdir, nə yumşaq; nə yaşıldır, nə qırmızı. Bunların hamısı o şifrədə bir plan, bir proqram olaraq mövcud, amma ağacın bütün xüsusiyyətlərini o şifrədə eynilə tapmağa çalışmaq da boş bir işdir. Bu nöqtəni diqqətə almadan, bütün məxluqatın nuru Məhəmmədidən yaradılışını düşünən adam, ulduzlarla, meşələrlə, dənizlərlə bu nur arasında bir bənzərlik qurmağa cəhd edər və aldanar.

Bizim etdiyimiz planlar da bir istiqamətilə elə deyilmi? Bir evin bütün bölmələri plandadır, amma plandakı mətbəxdə yemək bişirə bilməzsiniz.

"necə əsmada bir adı azam var, o əsmanın naxışında da bir naxşı əzəm var ki, o da insandır" ( sözlər ) İsmi azam, bütün adları içinə aldığı  kimi, naxşı azam olan insan da bütün varlıq aləmində təcəlli edən adlara yabedir. "bir şey mütləq zikr edilincə kamalına masruftur" qaidəsin tərəfindən, insan deyilincə də insanlıq aləminin ən irəli fərdi və risalət səmasının günəşi olan Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) ağla gəlir.

Bütün ilahi adlar ilk dəfə nuru Məhəmmədi də təcəlli etmişlər. Məsələn, onda muhyi adının təcəllisi var və o nur həyat sahibi. Sonrakı mərhələlərdə yaradılacaq olan bütün həyatlar, ilk dəfə onda təcəlli edən bu adın ayrı təzahürləridir. O nurlu həyat, bütün həyatların başlanğıc nöqtəsi və nüvəsidir. Amma, bütün həyat növləriylə Rəsulullah əfəndimizin (s.ə.s.) o pak və münəzzəh ruhu arasında bir əlaqə yaratmağa cəhd etmənin də səhvi ortadadır.

Buna görə, nuru Məhəmmədi, bütün mahiyyətlərin ortaq adıdır və əşyanın yaradılmasıyla bu mahiyyətlər elm dairəsindən qüdrət dairəsinə keçmişlərdir.

Alaaddin Başar (prof. Dr.)
 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.974 times
In order to make a comment, please login or register