Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Hz. Əlini nə vaxt və nə üçün yanına götürmüşdür?

The Details of the Question
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Hz. Əlini nə vaxt və nə üçün yanına götürmüşdür?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Əfəndilər Əfəndisi otuz altı yaşında.

Miladi, 607 ili.

Məkkədə şiddətli bir quraqlıq və qıtlıq başlamıışdı. Çox ailə, dolanışıq çətinliyindən pərişan bir vəziyyətdə idi.

Dolanışıq çətinliyi içində olan ailələrdən biri də, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin əmisi Əbu Talibin ailəsi idi.

Əfəndilər Əfəndisinin ürəyi şəfqət və mərhəmət qaynağı idi sanki. Şəxsinə edilən yaxşılıqları əsla unutmurdu. Özünə qarşı göstərilən gözəllikləri əsla qarşılıqsız buraxmaq istəmirdi. Beləsi gözəl və bənzərsiz bir mizaca sahib idi.

İşdə, indi dolanışıq çətinliyi çəkən biri vardı. Özünə, əlindən gələn köməyi əsirgəməyən biri… Uşaqlığından bəri şəfqətli qanadları arasında böyüdüyü biri: Əbu Talib…

Əmisi dolanışıq çətinliyi içində ikən, o necə rahat edə bilər və necə köməyinə qaçmazdı? Dərhal hərəkətə keçdi. Halı vaxtı yerində olan digər əmisi Hz. Abbasa qaçdı, vəziyyəti özünə ifadə etdi. Çətinlik içində qıvrılan Əbu Talibə kömək əllərini uzatmaları,lazım olduğunu izah etdi.

Hz. Abbas, Əfəndimizin bu dəvətini məmnuniyyətlə qarşıladı və birlikdə Əbu Talibin yanına gəldilər. Məqsədləri Əbu Talibin evindəki vəziyyəti bir az azaltmaq, heç olmazsa bir neçəsinin yükünü çiyinindən qaldırmaq idi.

Məqsədlərini Əbu Talibə bildirdilər, o bundan məmnuniyyət duydu və sonunda Əfəndimiz; adını şəxsən qoyduğu Hz. Əlini, Hz. Abbas da Hz. Cəfəri himayəsinə aldı.

O sırada, Hz. Əli, dörd və ya beş yaşında idi. Hələ bu yaşda, "Gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim," buyuran Rəsulun himayəsinə girməsi, Hz. Əli üçün bənzərsiz bir şey idi. Bu yaşından etibarən onun tərbiyə süzgəcindən keçəcək, dəvət edildiyində isə, dərhal iman edəcək. Bu imanı əsnasında 9-10 yaşlarında olan Hz. Əli, eyni zamanda ilk Müsəlman uşaq şərəfini də qazanmış olacaq idi.

 

 

 

Saleh Suruç

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.885 times
In order to make a comment, please login or register