Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) süd anasından neçə yaşındaykən ayrılmışdır, daha sonra süd anasıyla və süd qardaşıyla görüşdüyü olmuşdurmu?

The Details of the Question
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) süd anasından neçə yaşındaykən ayrılmışdır, daha sonra süd anasıyla və süd qardaşıyla görüşdüyü olmuşdurmu?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Səadət Günəşi, ömürünün dörd ilini geridə buraxmış, olduqca çox  inkişaf etmişdi.
Şəxsində görülən qəribəliklər, hələ sinəsinin yarılması hadisəsi, Süd Anası Hz. Həliməni tamamilə düşündürməyə və təlaşlandırmağa başladı. Hətta artıq narahatlıq duyurdu. Canı kimi sevdiyi Əfəndimizin başına xoş olmayan hər hansı bir hadisənin gəlməsindən qorxurdu.
Bu düşüncə, narahatlıq və qorxu, Həlimə və əri Harisi bu qərarı almağa məcbur etdi: "Başına bir iş gəlmədən bu balanı anasına təslim etməliyik."
Həlimənin içi yanırdı, amma nə edə bilərdi ki? Nəhayət Nur Uşaq özünə muvəqqəti  əmanət edilmişdi. Əmanətə əl qoyacaq halı yoxuydu.
Sa'doğulları yurduna dörd il işıq saçan Səadət Günəşi, indi süd anası tərəfindən Məkkəyə gətirilirdi. Burada bir başqa haşmetle, tam fərqli bir əzəmətlə dünyaya işıq saçsın deyə!
Həlimə və əri Məkkəyə gecə girdilər. Bir ara Sevimli Əfəndimiz, gözlərdən itdi. Həlimə və ərində bir təlaş başladı. Bütün axtarışlara baxmayaraq, onu tapa bilmədilər. Gedib babası Abdülmuttalibə xəbər verdilər.
Nur nəvəsinin itdiyini xəbər alan şəfqətli baba, birdən çaşmışa döndü. Kədərlə və təlaşla axtarmağa başladı. Lakin, ortalıqda Əfəndimiz görünmürdü. Abdülmuttalib, çarəsiz əllərini açaraq yalvardı:
"Allahım, nə olar Məhəmmədimi mənə geri ver."
Bu vaxt iki adam, yanlarında bir uşaq ilə göründülər. Bunlar, Varaka min Nevfel və bir yoldaşı ilə Peyğəmbər Əfəndimizdilər. Abdülmuttalib, həsrətini çəkdiyi Səadət Günəşini bağrına basdı, doyunca iylədikdən sonra boyuna mindirdi. Düz Kəbəyə gedərək onunla birlikdə təvaf etdi. Sonra da Sevimli Peyğəmbərimiz (s. ə. s. )i aparıb anasına təslim etdi.
 Abdülmuttalib, sevimli nəvəsinə qovuşmanın sevinc və səadət bayramını qeyd etmək üzrə, qurbanlar kəsdirərək Məkkəlilərə gözəl bir ziyafət çəkdi.
Artıq Peyğəmbər Əfəndimiz, əziz anasının isti qucağında, şəfqətli qolları arasında, məsud və təvazökar evində idi.
Süd anaHəlimə, Səadət Günəşini Məkkədə buraxıb yurduna döndü. Lakin, nə o Əfəndimizi, nə də Əfəndimiz onu həyatı boyunca unutmadı. Özünü dörd il kimi uzun bir zaman saran və qucaqlayan qollara qarşı hörmətini  heç bir zaman itirmədi. Onu hər gördüyündə, "Anacığım, Anacığım" deyə  hörmətlə çağırar, özünə lütfkarlıq və ikramda olardı. Ehtiyacının olub olmadığını soruşar, varsa dərhal aradan qaldırmağa çalışardı.
Aradan uzun zaman keçəcək.
Yenə Sa'doğulları yurdunu bir il qıtlıq və quraqlıq başlayacaq. Bu qıtlıq və quraqlığın dəhşətinə dözə bilməyən Həlimə çıxıb Məkkəyə gələcək və Rəsulu Əkrəm Əfəndimizlə görüşmək istəyəcək.
Kainatın Əfəndisi ilə görüşən Həlimə, özünə yurdundakı qıtlıq və quraqlıqdan şikayət edər. Zəngin və zəngin olduğu qədər də kadırşinas və xeyriyyəçi olan pak arvadı Həzrəti Xədicə, dərhal Həliməyə qırx qoyun, minmək və yüklərini daşımaq üçün də bir dəvə verər.
Yenə bir xeyr və vəfa nümunəsi:
Əfəndimizin süd qardaşlarından biri də Şeyma idi. Sa'doğulları yurdunda Şeyma ilə çox şirin günlər keçirmişdi. Bu şirin xatirələrdən illər sonra, Huneyn Döyüşündə Şeyma da Müsəlmanlar tərəfindən alınan əsirlər arasında idi. Şeyma özünü tanıdınca, bir bacıya göstərilməsi lazım olan əlaqənin ən üstününə Peyğəmbər Əfəndimiz tərəfindən məzhər oldu.
Peyğəmbər Əfəndimiz Sa'doğulları yurdunda süd ana Həlimənin yanında keçən günlərinin xatirələrini səhabələrinə zaman zaman izah edər və belə deyərdi:
"Mən aranızda ən xalis Ərəbim. Çünki, Qureyşliyəm. Eyni zamanda, Bəni Sad bin Bəkr yanında süd əmdim və dilim də onların dilidir"

Salih Suruç
 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.905 times
In order to make a comment, please login or register