Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) doğumu əsnasında müşahidə edilən və doğulduğu gecə meydana gələn möcüzə hallar nələrdir?

The Details of the Question
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) doğumu əsnasında müşahidə edilən və doğulduğu gecə meydana gələn möcüzə hallar nələrdir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Anasının Dilindən:
Yer üzündə heç bir anaya nəsib olmayan bənzərsiz şərəfə məzhər olan əziz ana, Hz. Əminə, o məsud xatirəni belə izah edər:
"Hamiləliyimin altıncı ayında bir gecə yuxuda qarşıma bir şəxs çıxıb dedi ki: Ey Əminə! Bil ki, sən aləmlərin xeyirinə hamiləsən. Doğurunca adını Məhəmməd qoy və halını heç kimə açma!'"
Deyərkən doğum zamanı gəlmişdi. Qaynatam Abdülmuttalib Kəbəni təvafa getmişdi.
Evdəydim. Birdən qulağıma müdhiş bir səs gəldi. Qorxudan əriyəcək kimi oldum. Bir də nə görüm? Bir ağ quş peydahlanıp yanıma gəldi və qanadıyla arxamı sıvadı. O andan etibarən məndə qorxu, qayğı adına heç bir şey qalmadı."
Yanıma bir nəzər saldım. Mənə bir ağ kasa içində şərbət təqdim edirlər. Kasanı içər  içməz, məni bir nur dənizi qucaqladı.
"Və Məhəmməd dünyaya gəldi..."
Əziz ana doğum sonrasını isə belə izah edər: "Gördüm ki, şərqdə bir bayraq, qərbdə bir bayraq və Kəbənin üstündə bir bayraq. Doğum tamamlanmışdı. Uşağa baxdım. Səcdədə, barmağını da göyə qaldırmış. Dərhal bir ağ bulud enib uşağı əhatə etdi və örtdü. Bir səs eşitdim: 'Şərqləri və qərbləri dolaşdırın, dəryaları gəzdirin, ta ki məxluqlar Məhəmmədi adıyla, sifətiylə, surətiylə tanısınlar.'"
Bir az sonra bulud gözdən itib getdi."
Eyni gecə Hz. Əminə bir nur görmüş və bu nurun işıqlığında Şamın saray və köşklərini seyr etmişdir.

Şəfa və Fatimə Xatunun Müşahidələri
Kainatın Əfəndisi dünyaya təşrif buyurduqları sırada, əziz anasının yanında Əbdürrəhman min Avfin anası Şəfa Xatun ilə Osman bin Əbul-Asın anası Fatimə Xatun da vardı.
Ebelik vəzifəsində olan Şəfa Xatun o andakı müşahidəsini belə izah edər:
"Allahın Elçisi doğulduqları zaman mən oradaydım. Dərhal çatdım. Qulağıma bir səs gəldi: 'Allahın rəhməti Onun üzərinə olsun.' Məşriq ilə məğrib arası nurla doldu. Hətta Rum diyarının bəzi saraylarını gördüm. Sonra Allah Rəsulunu qucağıma alıb əmizdirməyə başladım. Üzərimə elə bir hal gəldi ki, bədənim titrəməyə başladı və gözlərim qaraldı.Uşağı gözdən itirdim. Bir səs, 'Hara getdi?' deyə soruşdu. 'Şərqə apardılar' deyə cavab verildi."
Bu sözlər heç zehinimdən çıxmadı: O zamana qədər ki, Allah Elçisi peyğəmbərliyini elan edər etməz dərhal qaçdım və ilk Müsəlmanlarla birlikdə iman dairəsinə girdim." 1
Fatimə Xatun isə, xatirəsində o məsud gecədə doğuma səhnə olan evin nurla dolduğunu və göydəki ulduzların sanki üzərlərinə salxım salxım töküləcəkmiş kimi sallandıqlarını izah etmişdir. 2
Peyğəmbər Əfəndimizin bir başqa xüsusiyyəti, dünyaya sünnətli və göbəyi kəsilmiş olaraq gəlmiş olması idi.3 Kürəyində, iki kürək sümüyü arasında, tam ürəyinin xəttində Nəbilik möhürü "Xatəmi Nübuvvət" vardı. Üzərləri tüklü, qabarıq, qırmızı inci kimi xalların bir araya gəlməsindən meydana gəlmiş və kəklik yumurtası böyüklüyündə idi. Bu möhür, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin gözlənilən son peyğəmbər olduğunun bir əlaməti idi.
Səhabələrdən Saib bin Yezid, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin "Peyğəmbərlik Möhürü" ilə əlaqədar olaraq belə deyər:
"Uşaqlığımda, xalam məni Nəbiyyi Əkrəmin (s.ə.s.) yanına aparıb,
'Ya Rəsulullah, bu bacı oğlumun ayağında ağrısı var' dedi."
Rəsulullah əliylə başımı sığallayıb, mənə bərəkət dua etdi. Sonra dəstnəmaz aldı. Dəstnəmaz suyundan içdim. Sonra arxasında dayandım və iki çiyini arasında çadırın böyük düymələri yaxud kəklik yumurtası kimi olan Xatəmi Peyğəmbərliyi gördüm."
Həzrəti Əli də (r.ə.) Rəsulu Əkrəmi tərif və təvsif edərkən, "İki kürəyi arası enli, özünün peyğəmbərlərin sonuncusu olduğu kürəkləri arasındakı Peyğəmbərlik Hateminden müəyyən idi" deyər.

1.Kastalani, Mevahibü'l-Ledünniye, 1/122
2. Kaadı İyaz, Şəfa, 1/267
3. Rəvayət edildiyinə görə ilk insan və ilk peyğəmbər Həzrəti Adəm də (ə.s) sünnətli olaraq dünyaya gəlmişdi. Yenə qaynaqlar, peyğəmbərlərdən Şit, İdris, Nuh, Musa, Süleyman, Şuayb, Yəhya və Hud (ə.s.) da dünyaya sünnətli olaraq gəldiklərini yazarlar.
 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.873 times
In order to make a comment, please login or register