Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) dünyaya gəlişi əsnasında yer üzündə meydana gələn möcüzə hadisələr nələrdir?

The Details of the Question
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) dünyaya gəlişi əsnasında yer üzündə meydana gələn möcüzə hadisələr nələrdir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Kainatda ən böyük hadisə heç şübhə yox ki, Kainatın Əfəndisi Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.) dünyaya gəlişi hadisəsidir.
Çünki, xilqət ağacının çəkirdəyi odur. Qədri Zülcelal, onun gəlişini təqdir etməmiş olsaydı, kainat da, insan da olmayacaqdı. Bu səbəbdən imtahan dünyasının qapısı da açılmayacaqdı. "Bu gördüyün böyük aləmə böyük bir kitab nəzəriylə baxılsa, Nuru Məhəmmədi (s.ə.s.) o kitabın katibinin qələminin mürəkkəbidir: Əgər o aləmi kəbir, bir şəcərə təxəyyül edilsə, Nuru Məhəmmədi həm çəkirdəyi, həm səmərəsi meyvəsi olar. Əgər dünya mücessem bir zihayat farzedilirse, o nur onun ruhu olar. Əgər böyük bir insan təsəvvür edilsə, o nur onun ağlı olar."
 "Sən olmasaydın, ey Həbibim, fələkləri kainatı yaratmazdım" qüdsi hədisi , bu sirrə işarə etməkdədir.
Ayrıca, Əfəndimizin risaləti digər peyğəmbərlər kimi xüsusi deyil, ümumi və cihanşümuldür. Buna görə əlbəttə dünyaya təşrifləri əsnasında bəzi möcüzə hadisələr olmuşdur. Və bu hadisələr ağıl və bəsirət sahiblərini düşüncəyə göndərəcəkdi.
Nəbiyyi Əkrəm Əfəndimizin dünyaya təşrifləri əsnasında müəyyən bu möcüzə hadisələr meydana gəldi :

1) Doğuluduğu  Gecə Bir Ulduz Doğdu.
Yəhudilər arasında bir çox alim vardı. Bunlar, kitablarında Allah Rəsulunun gələcəyini görüb, öyrənmişlər idi. Ulduzlardan hökm çıxarmada da usta sayılardılar. Əfəndimizin doğumu gecəsində bir ulduz parlamış və Yəhudi alimlər bu ulduzdan Axırzaman Peyğəmbərinin dünyaya gəldiyini bilmişdilər.
Rəsulu Zişanın məşhur şairi Hassan bin Sabit (r.ə.) bu xüsusu belə izah etmişdir:
"Mən səkkiz yaşlarında vardım ya  yoxdum. Bilirəm, bir səhər vaxtı, Yəhudinin biri 'Ey Yəhudilər!' deyə qışqıraraq qaçırdı. Yəhudilər, 'Nə var, niyə qışqırırsan?' deyərək adamın başına yığışdılar. Yəhudi belə qışqırırdı:
"'Xəbəriniz olsun, Əhmədin ulduzu bu gecə doğuldu. Əhməd bu gecə dünyaya gəldi."' 1
İbni Sa'd'ın nəql etdiyi mövzu ilə əlaqədar bir rəvayətdə isə belə deyilməkdədir:
"Məkkədə oturan bir Yəhudi vardı. Allah Rəsulunun doğulduqları gecənin səhəri Qureyşlilərin qarşısına çıxdı və soruşdu:
"'Bu gecə qəbilənizdən bir oğlan uşaq doğuldumu?'
Qureyşlilər, 'Bilmirik' cavabını verincə, adam sözlərinə davam etdi:
"'Gedin, araşdırın, axtarın; bu ümmətin peyğəmbəri bu gecə doğuldu. Kürəyində əlaməti var.'"
Qureyşlilər çatıb araşdırdılar və gəlib Yəhudiyə xəbər verdilər:
'Bu gecə Abdullahın bir oğulu dünyaya gəldi, kürəyində bir nişan var.'"
Yəhudi gedib peyğəmbərlik əlamətini gördü. Və ağlını itirmişcəsinə belə qışqırdı:
"'Peyğəmbərlik artıq İsrailoğullarından getdi. Qureyşlilərə elə bir dövlət gələcək ki, xəbəri şərqdən qərbə qədər çatacaq.'" 2
Demək gökkubbe tərtəmiz ulduz şamlarıyla Rəsulu Kibriya Əfəndimizin gəlişini alqışlayırdı.

2) Medayindəki Kisra Sarayından On Dörd Bürc Dağıldı.
Kainatın Əfəndisinin doğulduğu gecə idi... Saatlar, doğum anlarını göstərirdi. Dərin bir yuxuya gedən Medayin şəhəri qorxunc bir  dağıntı və səs-küylə oyandı. Hökmdarla birlikdə xalq da həyəcan içində yataqlarından atıldı. Mənzərə qorxunc idi və təlaş verici idi. Hökmdar Sarayının o möhkəm bürclərindən on dördü dağılmışdı.
Gecəni qorxular içində keçirən Kisra səhərə çıxar çıxmaz məmləkətinin dini rəislərini dərhal bir yığıncağa çağırdı. Yığıncaqda, cərəyan edən hadisənin səbəbinin nə olduğunu öyrənmək istəyirdilər.
Kisra tacını geymiş taxtına oturmuşdu. Hələ müzakirəyə başlamamışlardı ki, doludizgin yaxınlaşan bir atlı, əlində bir məktub gətirdi. Məktubda, İstahrabatda minlərlə ildən bəri ışıl ışıl yanan alovlarının söndüyü xəbər verilirdi.
Bu xəbər, Kisranın qorxu və həyəcanını daha da artırdı.
Bu sırada yığıncaqda olan İran hökmdarı Mubezan söz alaraq gördüyü bir yuxunu izah etdi:
"Gördüm ki yüzlərlə kükrəmiş dəvə, önlərinə şaha qalxmış Ərəb atları olduğu halda Dəclə suyunu keçdi və İran torpaqlarına yayıldılar."
Kisra, doğru sözlü, məlumatlı və ədalətli Mubezanın bu yuxusunu da mənalı gördü. Əsəbləri çox gərilmişdi. Bu müəmmanı həll etmək istəyirdi. Məlumatına və mədəniyyətinə güvəndiyi Mubezana soruşdu:
"Yaxşı, bu nəyə işarə ola bilər?"
Başkadının cavabı qısa və öz oldu:
"Ərəblər tərəfindən çox əhəmiyyətli bir şey olacağına işarə ola bilər."
Kisra, bunun üzərinə dərhal Hire Valisi Numan bin Münzirə bir məktub yazdı. Məktubda,
"Mənə orada olan alimlərdən, suallarıma cavab verə biləcək qüdrətdə biri varsa göndər!" deyirdi.
Məktubu alan  Numan, işin ciddiliyini anladı və dərhal Abdü'l-Mesih bin Əmr adında bir məlumatı Medayinə göndərdi.
Gələn alimi hökmdar dərhal hüzura qəbul etdi.
Cərəyan edən hadisələri izah etdikdən sonra, özündən bu barədə məlumat istədi. Abdü'l-Mesih, Kisraya hadisələr haqqında bir məlumat verə bilməyəcəyini söylədi və əlavə etdi:
"Şam yaxınında Cabiyedə oturan dayım Satihdə bunlara cavab verəcək məlumat vardır."
Bunun üzərinə Kisra, Abdü'l-Mesih'i gedib Satihdən hadisələr haqqında məlumat almaq üzrə vəzifələndirdi.
Məşhur Şam kahini Satih sümüksüz, sanki üzvsüz bir bədən, üzü sinəsi içində bir əcaib xilqət və çox yaşlı bir kahin idi. Daim kürək üstü yatardı. Bir yerə aparılmaq istəndiyi zaman boxça kimi qatlanardı. Qeybdən verdiyi doğru xəbərlər, o zamanın insanları arasında məşhur idi.
Abdü'l-Mesih, dağ daş demədən yola çıxaraq dayısı Satihin yanına getdi. O zaman Satih, həyatının son anlarını yaşayırdı. Şiddətli xəstəlik içində qıvrılırdı. Xəstəliyin şiddəti dodaqlarından danışma qüdrətini də almışdı  ki, gələn adamın nə salamın ala bildi və nə də danışa bildi.
Lakin, Abdü'l-Mesih olub bitənləri izah edincə iş birdən dəyişdi. Ölüm döşəyində əcəllə pəncələşən Satih gözlərini birdən açdı və sanki qəbir qapısına deyil, dünya evinin qapısına yeni ayaq basacaqmış kimi canlanaraq həyəcan içində qışqırdı:
"Ey Abdü'l-Mesih! İlahi vəhyin oxunması çoxalacaq.
Əsanın sahibi peyğəmbər olaraq göndərildi. Semave Vadisini su basdı, Farsların alovu söndü. Artıq Şam da Şam deyil, Satih üçün."
Bunu yaxşı bil ki, zaman üzərində hökmü etibarlı olan mütləq Hakim, belə istədi və gələn peyğəmbərlə nəbilik ipinin iki ucunu düyünlədi."
Dərin bir nəfəs aldıqdan sonra da əlavə etdi:
"Sasanilərdən, yıxılan bürc sayı qədər hökmdar gələcək və sonra hökm yerini tapacaq." 3
Bu cümlələr, Satihin dodaqlarından tökülən son sözlər oldu. Sanki bu gerçəyi dilə gətirmək üçün gözləyib dayanmışdı. Sözlərini bitirər bitirməz gözlərini bağladı və ruhunu Uca Allaha təslim etdi.
Məşhur kahin Satih, bu sözləriylə açıqca Axırzaman Peyğəmbərinin dünyaya gəlmiş olduğunu xəbər verirdi. O ana qədər bir bənzəri görülməmiş bu hadisə, dünyaya o gecə şərəf verən şəxsin özü ilə gətirdiyi sönməz nur ilə Mazdeizmin 4 qaranlıq inancı içində qıvrılan İran səltənətini ortadan qaldıracağına işarə idi. Necə ki, tarix buna şahid oldu və hadisələr Satihin xəbər verdiyi kimi cərəyan etdi: İran Dövləti, 67 il davam edən on dörd hökmdarın idarəsindən sonra, Kadisiyyedə Xatəmul-Ənbiyanın ordusu tərəfindən İslam torpaqlarına qatıldı.

3) Kəbənin İçini Qaranlıq Və Çirklərə Boğan Bütlərin Xeyli çoxu Başıaşağı Yıxıldı:
Qureyş müşrikləri, yer üzündə Allahın tək məbud olmasının içində və üstündə ilk olaraq abidələşdiyi Kəbəni bütlərlə qaranlıqlara boğmuşlardı. Nə var ki, hələ Tövhid nümayəndəsi Rəsulu Kibriyanın dünyaya gözlərini açması qarşısında belə, yerlərinə güllə ilə pərçimlənmiş bu bütlər, hadisənin əzəmətinə dözə bilməyərək yerlərə yıxıldılar.
Bu hadisənin ifadə etdiyi məna böyük idi: Dünyaya gələn bu Şəxs, özünə veriləcək vəzifə  ilə qapqaranlıq şirk inancını ortadan qaldıracaq. Könüllərdə pak, sadə və səadət dolu Tövhid inancını bayraqlaşdıracaq.
Dünya buna şahid oldu. O Rəsulu Zişan, qısa zamanda Kəbəni cansız bütlərdən təmizlədiyi kimi, könüllərdəki bütləri də İslam imanı ilə yox etdi.

4) İstahrabatda Min İldən Bəri Yanmaqda Olan Atəşpərəstlərin Böyük Alov Yığınları Bir Anda Söndü.
Atəşpərəstlər bu alov yığınını özlərinə ilah qəbul etmişdilər. Əfəndimizin dünyaya təşrifləri ilə birlikdə bu böyük alov, sanki okeanların hücumuna uğramış sadə bir alovmuş kimi söndü.
Demək ki, gələn şəxs, bütpərəstlik kimi, atəşpərəstliyi də bir anda ortadan qaldıracaq və yer üzünü Tövhid məşəliylə işıqlandıracaqdı.

5) Takdis Edilən Məşhur Sova (Taberiyye) Gölü Bir Anda Qurudu.
Bu da, gələn şəxsin, Allahın icazəsi olmayan şeylərin takdis edilməsini qadağan edəcəyinin ifadəsi idi.

6) Dünyaya Gəlişi Anında, Şərq Və Qərbi Kiçik Bir Otaq Kimi İşıqlandıran Bir Nur Görüldü.
Demək ki, dünyaya gələn şəxsin təbliğ edəcəyi din, şərq və qərbi bütün ehtişamıyla qucaqlayacaq, insanlığın beşdə birini şəfqədi sinəsində tərbiyə edib oxşayacaqdı.

7) Semave Vadisi Daşan Sellər Altında Qalıb, Suya Qərq Oldu.
Rəsulu Kibriya Əfəndimizin dünyaya gözlərini açdıqları gecə idi. Daşan sellər Semave Vadisi və Semave şəhərini sular altında buraxdı. Şəhər xalqı, dəhşət içində qalaraq, çarəni dağlara və təpələrə sığınmaqda tapdı. Sonra da bir məktub yazaraq vəziyyəti Kisraya bildirdilər və özündən yemək və içəcək köməyi istədilər.

8) Göy Qübbədən Salxım Salxım Ulduzlar Töküldü:
Nəbiyyi Əkrəm Əfəndimizin dünyaya gəlişi gecəsində xəzan yarpağı kimi göy qübbədən ulduzlar töküldü.5 Bu hadisə də buna işarə edirdi: Bundan sonra şeytan və cinlərin göydən xəbər almaları sona çatmışdır. "Madam Rəsulu Əkrəm Əleyhissalatu Vəssalam vəhy ilə dünyaya çıxdı, əlbəttə yarım yarımcıq  yalanlar ilə qarışıq, kahinlərin və qeybdən xəbər verənlərin və cinlərin ihbaratına (xəbərlərinə) sədd çəkmək lazımdır ki, vəhyə bir şübhə iras etməsinlər və vəhyə bənzəməsin. Bəli, bi'sətdən əvvəl kahinlik çox idi. Quran, nazil olduqdan sonra onlara xəttimə çəkdi. Hətta çox kahinlər imana gəldilər. Çünki, daha cinlər tayfasından olan müxbirlərini tapa bilmədilər." 6
O ana qədər görülməmiş bu hadisələrin Rəsulu Əkrəmin doğumu əsnasında meydana gəlmələri əlbəttə təsadüfü deyildi. Əzəli qüdrətin qədər qələminin təyin və təsbitiylə bədənə gəlirdilər. Və dünyaya Ahirzaman Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin (a. s. m.) zühurunu xəbər verirdilər.

1.Kastalani, Mevabibü'l-Ledünniye: 1/122
2. Tabakat, 1/162-163
3. Taberi, 2/131-132
4. Mezdek (Mazdek) adında birinin qurduğu köhnə İranda bir dini məzhəbdir. Zərdüşt tərəfindən vaz edilən Maniheizmin islah edilmiş bir şəkli olaraq görən və qəbul edənlər də vardır. Bu məzhəbin bilinən müəyyən xüsusiyyəti, mülkdə və qadınlarda iştirakı qəbul etməsidir. Bunun yanında, zühdlə əlaqədar olaraq, heyvanları öldürmək və ətini yemək də bu məzhəbin qadağan etdiyi şeylər arasındadır. (İslam Ensiklopediyası: 8/201-205.)
5. Taberi, 2/131; Kaadı İyaz, Şəfa, 1/726-733; Bədiüzzaman Səid Nursi, Məktubat, s. 161-163
6. Bədiüzzaman Səid Nursi, Məktubat, s. 163
Salih Suruç
 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.226 times
In order to make a comment, please login or register