Qədr gecəsində necə ibadət edilməli; bu gecə necə dəyərləndirilməlidir? ..

Sualın detalları
Salam qedr gecesini namaz qilmayan insan yalniz dualar oxumaqla kecire biler.
The Answer

Dear Brother / Sister,

Və aleykum Salam.

Əbu Hüreyrə (ra) 'ın rəvayət etmiş olduğu hədis-i şərifdə Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur:

"Kim Qədr Gecəsini, fəzilətinə inanaraq və alacağı savabı Allah`dan gözləyərək ibadət və itaətlə keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanar." (Buxari, Qədr, l).

Qədr gecəsində nələr edilə bilər:

Qədr Gecəsini namaz qılaraq, Qurani-Kərim oxuyaraq, tövbə, istiğfar edərək və dua edərək qiymətləndirməli.

Üzərində namaz borcu olanların nafilə namazı qılmazdan əvvəl heç olmasa beş vaxt qəza namazı qılmaları daha fəzilətlidir. Qəzası yoxdursa nafilə qılar.

Süfyan Səvri belə demişdir:

"Qədr Gecəsi dua və istiğfar etmək namazdan sevimlidir. Qur'an oxuyub sonra dua etmək daha gözəldir." (Təcrid-i Sarih Tərcüməsi, VI/313)

Hz. Aişə (Allah ondan razı olsun) anamız demişdir ki; Rasulallah (sallallahu aleyhi və səlləm) 'ə:

"Ey Allahın Rəsulu! Qədr gecəsinə rast gəlsəm necə dua edim?" deyə soruşdum. Rasulallah (s.ə.s.):

"Allahummə innəkə afuvvun tuhibbul-afvə fa`fu anni: Allah`ım sən çox bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla." deyə dua et, buyurdu (Təcrîd-i Sarih Tərcüməsi, VI/314).

Bu gecənin elə bir anı vardır ki, o anda edilən ibadət və dualar mütləq məqbul olur. Bu əhəmiyyətli anı yaxalamaq üçün gecəni bütünlüklə tövbə və istiğfar ilə keçirmək lazımdır. Bu da adamın imanını təzələyər. Gecəni bütünlüklə ibadətlə keçirməyənlər ən azından təravihdən sonra bir az oturub dua etməlidirlər.

Qədr Gecəsi və Dəyərləndirilməsi

Qədr Gecəsi



Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.941 times
In order to make a comment, please login or register