Qəza namazı borcları neçə yaşından etibarən hesablanar?

Sualın detalları
Qəza namazı borcları neçə yaşından etibarən hesablanar?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Namaz hər müsəlman üzərinə fərz olan bir borcdur. Aldığınız bir pulu zamanında ödəmək lazımdır. Ancaq gecikdirincə ayıb olur isə də yenə də ödəmək və üzr istəmək lazım olacaq. Bunu kimi namaz borclarımızı zamanında ödəmək lazımdır. Ancaq bəzi səbəblərlə gecikmişsə onun üçün Allahdan üzr istəyib qalan borc namazlarımızı ödəməmiz lazımdır. Namaz borcu ancaq namaz qılmaqla ödənər. Onun başqa bir  şəkli yoxdur.

 

 

İnsanların xeyir ilə şəri, haqq ilə batiliayırd edə bilmələri yetkin olduqdan sonra mümkün olduğundan, Rəbbimiz məhşərdə dünya həyatımızın uşaqlıq dövrəsindən hesab soruşmamaqda, ancaq yetkin olduqdan sonrakı günlərimizdən başlayaraq namaz, oruc kimi ibadət mükəlləfiyyətlərimizi sual etməkdə, beləcə dini mükəlləfiyyətlərimiz yetkinlik çağından sonra başlamış olmaqdadır. - Bu qədər var ki yetkinlik zamanı tarix olaraq qəti deyil. Kişi (12), qız (9) yaşından başlayaraq, (15) yaşlarına çatana qədər keçən hər ay və gündə yetkinliyə çatma hissi təşəkkül edə bilər. Oğlanda ihtilam olma, qızda isə ay halı görmə şəklində özünü göstərən bu bəşəri və cinsi hissin başladığı gündən etibarən mükəlləfiyyətlərin hər biri ayrı-ayrı əməl dəftərinə ya "yerinə yetirdi", ya da "gətirmədi" şəklində yazılar.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 10.405 times
In order to make a comment, please login or register