Qəza və Qədər (Tale)

Sualın detalları
Qəza və qədər arasındakı fərq nədir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Qədər (Tale), bir iman rüknüdür və belə təsvir edilər: "Qədər, Haqq Təala nın, əzəldən əbədə qədər olmuş və olacaq hər şeyin, hər şeyini və hər halını, zamanını və məkanını, sifətlərini və xüsusiyyətlərini əzəli elmiylə bilib, ona görə, təqdir etməsidir."

Qəza isə, qədərdə planlanan bir şeyin yaradılması, varlıq sahəsinə çıxarılmasıdır.
Kainatın altı dövrədə yaradılışından, insanın ana rəhmində doqquz ayda təşəkkülünə qədər hər hadisə qədəri göstərir!..
Günəş sistemindən atom sistemlərinə qədər hər hikmətli tənzim, qədəri elan edir!..
Elementlərin ədədləri və xüsusiyyətləri, qədərdən xəbər verir!..
Bitkilərin və heyvanların cinslərə, növlərə ayrılmış olması, hər növə fərqli qabiliyyətlər verilməsi, həmişə qədər ilə olmuşdur!..
Mələklərin, heyvanların və cansızların sabit mövqeli qılınması, insanların və cinlərin isə imtahana tabe tutulması, qədər ilə planlanmışdır!...
Cənnət və cəhənnəmin yaradılması, ilahi elm ilə təqdir edilmiş!. O mənzillərə hansı yollardan gediləcəyi də yenə qədər ilə təsbit edilmişdir!...
Hansı gözəl əmələ nə qədər savab, hansı günaha nə qədər əzab veriləcəyi də qədər ilə təyin edilmişdir!..

Bir elm jurnalında insan bədənindəki möcüzə nizam izah edilir və ilahi təqdir mövzusunda çox gözəl misallar sıralanırdı. Və yazı belə bağlanırdı: "Bədənimizin hamısı bir tərəfə, yalnız baş barmağımız olmasaydı texnika və mədəniyyət ortaya çıxmaz idi. "Gerçekten də, bütün görüşlər, kəşflər, sənətlər bir istiqamətiylə, baş barmağa bağlı. O da digər barmaqlarla yan-yana gəlsəydi, nə qələm tuta bilərdik, nə qaşıq, nə də çəkic. İnsanoğlu, bütün varlıq aləmi bir tərəfə, yalnız baş barmağına ibrət nəzəriylə baxa bilsə, ilahi təqdiri ən açıq bir şəkildə görəcək.

Qədər mövzusunda əzbərlədikləri bir neçə sualı dayanmadan təkrarlayan adamlar, qədərin bu əsl mənasını heç düşünməzlər. Bu haşmetli kainatın bir əzəli elm və təqdirlə, mərhələ mərhələ yaradıldığı ağıllarından belə keçməz. Qədərin bu haşmətli təcəllilərini seyr edə bilmədikləri kimi, nüvələri, toxumları, yumurtaları, spermaları, genləri də bu baxımdan qiymətləndirə bilməzlər. Halbuki, bu kiçik varlıqlar sanki cisimləşmiş bir plan, bir proqramdır... Allahın möcüzə təqdirini və incə hikmətini ağılı başında olanlara elan edir, dərs verirlər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.825 times
In order to make a comment, please login or register