Qüsl abdəsti nədir və necə alınır?

The Details of the Question
Qüsl
The Answer

Dear Brother / Sister,

Qüsl Nə Deməkdir?

Qüsl sözü, lüğətdə, yuyunmaq, mənasına gəlir. Bu sözün dini mənası isə, bütün bədənin, heç bir tərəfində iynə ucu qədər quru yer qalmayacaq şəkildə yuyulması deməkdir. Qüslə, Azəricə boy dəstəmazı da deyilir.

Qüsl Nə zaman lazımdır?

Qüslü gərəkdirən hallar üçdür:
1 - Cünüblükcənabət) halıdır. Bu, iki səbəbdən irəli gəlir:
a. İstər oyanıq halda olsun, istərsə yuxu halında olsun, hər hansı bir təmas və ya cinsi münasibət olmadan, kişi və qadından şəhvətlə məni çölə atılması. Mənim şəhvətsiz boşalmasından ötəri cünüblük halı meydana gəlməz. Bu səbəblə qüsl almaq də lazım deyil. Yalnız dəstəmaz pozulmuş olur.
b. Cinsi münasibətdə olmaq ... Burada mənim gəlməsi (inzal) şərt deyil. Cinsi münasibətin özü cünüblük səbəbidir.
2 - Qüslü fərz qılan ikinci hal, qadınların heyz halıdır. Qadınların heyz halları sona çatdıqda, qüsl etmələri fərz olur.
3 - Qüsl etməyi fərz qılan üçüncü vəziyyət, yenə qadınlara məxsus bir hal olan nifas, yəni doğumdan sonrakı loxusalıq halıdır. Nifas halından qurtulan bir qadına da qüsl etmək fərz olar.

Qüslü gərəkdirən hallar ilə Əlaqəli Bəzi Məsələlər:

* Şiddətlə yerindən qopan və şəhvətlə çölə boşalan Mənidə görə, qüsl lazım gəlir. Şəhvətlə yerindən ayrılıb, şəhvət dindikdən sonra çölə axan Mənidə görə isə, İmam-ı Əzəm və İmam-ı Məhəmmədə görə yenə qüsl lazım gəlirsə də, Əbu Yusufa görə, qüsl lazım deyil. Bu qövlə görə, şəhvətlə yerindən ayrılan məni, o anda çölə boşalması önlənər və şəhvət dindikdən sonra çölə axmasına yol verilsə; bu vəziyyət qüslü gərəkdirməz. Əbu Yusufun bu görüşündə, müsafirlikdə və ya qış mövsümündə belə bir vəziyyətlə qarşılaşanlar üçün, böyük asanlıq vardır.
* Qüsl üçün, cinsi birləşmə əsnasında, kişinin tənasül üzvü (penis) ilə qadının tənasül üzvünün (vagina) tam birləşməsi lazım deyil. Penisin yalnız uc hissəsinin vaginaya girməsi ilə məni axsın axmasın həm kişi həm də qadın üçün qüsl lazımdır.
* Kişinin tənasül üzvünü bez kimi bir şeyə sararaq cinsi birləşmədə olması halında, ancaq bu birləşmədən tərəflərin ləzzət almaları halında qüsl lazımdır. Ləzzət alınmazsa, qüsl lazım deyil. Lakin ləzzət alınmasa da, ehtiyat olaraq çimmək təqvaya uyğun görülmüşdür.
* Ön və arxa yoldan birinə barmağını soxmaq, qüslü tələb etmir. Barmağın kişi barmağı ilə qadın barmağı olması arasında bir fərq yoxdur. Lakin cinsi doyuma çatsa qüsl lazımdır.
* Birini əl ilə tutmaq, oxşamaq və ya baxmaq nəticəsində cinsi doyuma çatsa qüsl lazımdır. Bu vəziyyət, kişi üçün də qadın üçün də belədir.
* Yuxudan qalxan kimsə, yataq çarşabında və ya alt paltarında və ya budlarında bir yaşlıq görsə, vəziyyətə baxılır: Əgər yuxuda ehtilâm olduğunu xatırlayırsan, qüsl alması lazımdır. Lakin ehtilâm olduğunu xatırlamırsan, Əbu Yûsuf`a görə qüsl alması lazım deyil. Çünki, o yaşlıq məzi də ola bilər. Qaldı ki, məni belə olsa, şəhvətlə gəldiyi məlum deyil. İmam-ı A`zam və İmam-ı Muhamməd isə, o yaşlığı məni olmayıb, məzi olduğu qəti bilinməsi halında qüslü lazım görməzlər. Lakin məni və ya məzi olduğunda tərəddüd edilsə və ya məni olduğu zənni hasil olsa, ehtiyat olaraq qüsl lazımdır, deyirlər.
* Yuxuda ehtilâm olduğu halda, çölə məni axmayıbsa qüsl lazım deyil. Qadın ehtilam olar və məni çölə çıxdığını görməsə ehtiyat olaraq qüsl alması daha yaxşıdır. Çünki qadından çıxan məni geri dönə bilər.
* Bir qadından, yuyunduqdan sonra, ərinin mənisi axacaq olsa, təkrar çimməsi lazım deyil.
* Döyülmə, ağır bir şey qaldırma kimi səbəblərdən ötəri şəhvətsiz olaraq gələn məni qüslü gərəkdirməz. İmam-ı Şafi isə, bu halda da qüslü lazımlı görür.
* Qeyri müsəlmanın biri, qüslsüz və ya heyz və ya nifaslı halda ikən İslama gəlsə, ona qüsl etmək fərz olar. Lakin bu hallar özündə yox ikən İslama girməsi halında, çimməsi ona fərz deyil, məndubdur.
Qüsl gərəkdirən hallar nələrdir? İnsandan çıxan mayelərin (məni, məzi, vədi) hökmü nədir? ..
Büluğ çağına çatmış kimsənin dörd növ suyu vardır:
1. Sidik, 2. Məni, 3. Məzi, 4. Vədinin.
Bunlardan qüslü gərəkdirən yalnız mənidir. Məninin üç xüsusiyyəti vardır:
1. Sıçrayaraq çıxması,
2. Həzzin hasil olması.
3. Yaş ikən xəmir qoxusunu, quru ikən yumurtanın ağ hissəsinin qoxusunu verməsidir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.984 times
In order to make a comment, please login or register