Ruqyə nədir?

Sualın detalları
Salam, ruqya ve ya ruqiyye nedir, nece ve bunu bize kim ede biler? Hem neler oxunmalidi, nece defe edilir? Cox pisem, is duzelmir 4 ildi eyni hal, aglamaqsiz gunum yoxdu, melumat verin.Allah razi olsun.
The Answer

Dear Brother / Sister,

Və aleykumussalam.

Dua, ovsun, muska; sehrbaz və üfürükçülərin oxuduqları şeylər.

İbn Hacər əl-Asqalani, alimlərin bu üç şərtin olması ilə Rukyənin caiz olacağı üzərində görüş birliyi içərisində olduqlarını bildirməkdədir:

a) Allah Təalanın kəlamı ilə (ayələrlə), isimləri və ya sifətləriylə olması;

b) Ərəb diliylə və ya başqa bir dillə başa düşüləcək şəkildə edilməsi;

c) Edilən Rukyenin birbaşa faydasının toxunduğuna deyil, umulan faydanın Allah Təâlâ tərəfindən göndərildiyinə inanılması (Fəthul-Bari, X, 206).

Rukye, mübah, haram və şirk olmaqla üç növdür.

1-Mübah olan Rukye: Qur'an-ı Kərimdən ayələrlə Allah Təalanın isim və sifətləriylə, ərəbcə və mənası başa düşülən bir dillə edildiyi təqdirdə mübahdır. Hz. Aişə (r.anh) 'dan rəvayət edilən bir hədis-i şərifdə belə deyilir:

"Rəsulullah (sas) son xəstəliyində muavvizeteyni (ixlas, fələq,nas) oxuyub ona üfürürdün. Xəstəliyi ağırlaşdığı zaman onları oxuyaraq üzərinə üfləyirdi və onların bərəkəti üçün əlini məsh edirdim" (Buxari, Tibb, 32 ; Müslim, Səlâm, 51-52).

Yenə Hz. Aişə (r.anh) Rasulüllah (sas) 'ın xəstəliyindən bəhs edərkən bunları söyləməkdədir:

"Rasulüllah (sas) yatağa düşdüyü zaman, İxlas surəsi və Mu'avvizeteyn'in hamısını oxuyaraq ovucuna üflədi və sonra əlləriylə üzünü və vücudunun əlinin çatdığı hər tərəfini məsh etdi" (Buxari, Tibb, 39).

Yenə əqrəb sancmasına qarşı Fatihə ilə rukye edildiyinə dair hədis varid olmuşdur (Buxari, Tibb, 33). Və yenə Rəsulullah (sas) 'ın xəstələnən bəzi kəslərə, Mu`avvizəteyn oxuyub, onları sağ əliylə məsh etdiyi və ardınca da belə söylədiyi rəvayət olunur: "Ey insanların Rəbbi olan Allah'ım xəstəliyi apar; buna şəfa ver. Şəfa verən ancaq sənsən. Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur. Xəstəlik buraxmayan şəfa ver "(Buxari, Tibb, 37).

Bu mənada rəvayət edilən hədislər çoxdur. Bəzi alimlər Rəsulullah (s.a.s) 'in; "Göz dəyməsi və qızdırma xaricində rukye yoxdur" (Buxari, Tibb, 17) hədisinə əsaslanaraq, göz dəyməsi, ilan və əqrəb sancması xaricində Rukyenin caiz olmadığı qənatinə gəlmişlər. Ancaq digər bəzi alimlər də bu hədisin, Rukyenin ən çox faydalı olacağı anlamına sərf edildiyini, "Zülfiqardan başqa qılınc yoxdur" sözünə qiyas edərək cavab landırmışlardır. Çünki digər hədislərdə görüldüyü kimi, Rəsulullah (sas) başqa şeylər üçün də Rukyəyə icazə vermişdir.

2- Haram olan rukyə: Anlaşılmaz sözlər, mənasız kəsik hərflər, bilinməyən adlar, bilənlərin Ərəbcədən başqa bir dillə rukye etməsi, dəmir, duz istifadə edərək və ya ip bağlayaraq rukye edilməsi haram edilmişdir. Fayda verdiyi təcrübə edilmiş tətbiqlər bunun xaricindədir. Sabir (r.ə) 'dan belə rəvayət edilməkdədir:

"Rasulüllah (sallallahu aleyhi və səlləm) ruky'ə edilməsini qadağan etdi. Amr ibn Həzmin uşaqları gəlib belə dedilər: "Ya Rəsulullah! Biz bir növ rukye edərdik və onunla əqrəb sancmalarına qarşı qorunardıq ". Rəsulullah; Ona dönün onda bir pislik görmürəm. Sizdən hər kimin qardaşına fayda verməyə gücü çatdırsa ona faydalı olsun" (Müslim, Salam, 63) demişdi.

əl-İzz b.Abdüsselam'dan mənası bilinməyən hərflərlə edilən rukye soruşulduğu zaman, küfrdən ibarət olan mənalardan təşkil olunub olunmadığı bilinmədiyinə görə buna icazə verməmişdir.

Psixoloji baxımdan qorxu yaşayıram.Nəyinsə mənə baxdığını hiss edib diksinirəm. Mənə nə kömək olar? 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 8.916 times
In order to make a comment, please login or register
OXŞAR SUALLAR
ƏN ƏSAS SUALLAR