Səcdədə ikən hansı duaları oxumaq olar?

Sualın detalları
Salam. Men səcdədəykən dua eliyə bilərəm? Bilərəmsə necə etməliyəm?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Səcdədə ikən aşağıda yazılan dualardan başqa dua etmək olmaz, bunlardan sadəcə birini 3 dəfə deyəbilərsiniz. Əlavə elədiyiniz dua namazı batil edəbilər.

"Sübhâne rabbiyel a'lâ";

"Sebbih isme rabbikel a'lâ";


"Sübhâne rabbiyel a'lâ ve bihamdih";

"Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve'r-rühi";

"Sübhâne zil-ceberüt vel-meleküt, vel-kibriyâi velazameh";

"Allâhümme Rabbenâ ve bihamdike, Allâhümmeğfirlî";

"Allâhümmeğfirlî zenbî küllehu diggahu ve cillehu ve evvelehu ve âhirehu alaniyetehu ve sırrahu";

"Eüzu bi rıdâke min sehatike ve eüzu bimuâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke lâ ahsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike"

kimi duaları Hz. Peyğəmbər (səv) səcdəlerində oxuyadı. (Əbu Davud, II, 28-35).

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 10.821 times
In order to make a comment, please login or register