Səhv səcdəsi nə vaxt və necə edilər?

Sualın detalları
Səhv səcdəsi nə vaxt və necə edilər?
The Answer

Dear Brother / Sister,

    Hənəfi məzhəbinə görə səhv səcdəsi, bir namazın qüsurlu olunması halında, bu qüsuru düzəltmək məqsədi ilə, namazın sonunda (son oturuşda tahiyyatı oxuduqdan sonra) edilən səcdədir. Qüsur ümumiyyətlə namazda fərzin təxiri, vaciblərdən birinin unudularaq edilməməsi, yaxud sonraya buraxılması, yaxud da vaxtından əvvəl edilməsi surətiylə ortaya çıxar. Namaz içində bu səhvlər xatırlansa namaz sonunda səhv səcdəsi edilər. Səhv səcdələri vacibdir.

 

   Səhv Səcdəsinin Qurluşu Necədir?

   Son oturuşda Tehıyyat oxunduqdan sonra, imam olan kimsə yalnız sağ tərəfinə, tək qılan isə iki tərəfinə də salam verər və dərhal ardından Allahu Əkbər deyərək 2 dəfə səcdəyə gedər. İkinci səcdədən sonra oturar və yenidən Tehıyyatı, salavat və duaları oxuyaraq salam verər. Beləcə səhv səcdəsi yerinə yetirilmiş olar. Namaz qılan kimsə əgər salam verdikdən sonra yanıldığını xatırlasa, istiqamətini qiblədən çevirməmiş və hələ danışmamış isə, səhv səcdəsini edə bilər. Lakin yerindən qalxmış, istiqamətini qiblədən çevirmiş və ya danışmış isə, artıq səhv səcdəsi edə bilməz. Namaz səhihdir, ancaq səhv səcdəsi edilmədiyi üçün savabı nöqsandır. Vaciblərdən biri, əvvəldən tərk edilsə namazı yenidən qılmaq lazımdır. Səhv səcdəsi etmək kafi deyil. Səhv səcdəsi edən imama tabe olmaq səhihdir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 10.320 times
In order to make a comment, please login or register