On səkkiz min aləm haqqında məlumat verərsiniz?

Sualın detalları
On səkkiz min aləm haqqında məlumat verərsiniz?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Quranda keçən " rabbul aləmin" sözündə, alimlərimiz 18.000 aləm demişlər. Bu rəqəm çoxluqdur. Yəni ərəb ədəbiyyatında 7, 70, 700, 7000, 70.000 və ya 18.000, 28.000 kimi ədədi ifadələr çoxluğu ifadə etmək üçündür. Halbuki alimlərimizin çoxuna görə hər bir insan hər bir heyvan hər bir bitki və ya hər bir mələk hər bir cin bir aləmdir. Hətta hər bir hüceyrə başqa hüceyrələrə bənzəməməsi səbəbindən bir aləmdir. Allah " aləmlərin Rəbbidir" və ya "ey həbibim! Səni aləmlərə rəhmət olasan deyə göndərdik" kimi quranı ifadələr hamısıyla bütün kainatı və içindəki hər bir həyat sahibini hətta cansızları da əhatə etməkdədir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 8.451 times
In order to make a comment, please login or register