Subhanallah nə deməkdir?

Sualın detalları
Subhanallah ne deməkdir?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Cənabı  Haqqın məxluqatı və əsərləri qarşısında duyulan heyrət üçün deyilər. Cənabı Haqqın şəxsində, sifətində bütün qüsurlardan və nöqsanlıqlardan uzaq olduğunu ifadə edər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 19.964 times
In order to make a comment, please login or register