Tövbə namazı haqda

The Details of the Question
tovbe namazi nece ruketlidir ve neleri oxumaq olar surelr dualar ve.s
The Answer

Dear Brother / Sister,

Və aleykumusSalam və Rahmətullah.

Edilən tövbənin qəbulu üçün qılınan iki rükətlik namaz məndub sayılan nafilə bir ibadətdir.   Bir müsəlman, insan olaraq bir günah işlərsə, bundan peşmanlıq duyması yəni tövbə etməsi lazımdır. İşlənən hər növ günahdan ötəri Allah Təalaya tövbə etmək və bir daha işləməmək üzrə "qəlbi-əzm" də olmaq əsasdır.   İşlədiyi günahlarına peşman olan adamın Allahın fəzl və kərəminə, tövbələri qəbul ediciliyinə sığınmağa ehtiyacı vardır. Bunun üçün iki rükət namaz qılaraq işlədiyi günahdan ötəri mağrifet olunmağı diləməsi məndubdur.   Tövbə namazı ilə əlaqədar bir hədis rəvayəti belədir:   "Əli bin Əbi Talib (ra) dan belə demişdir: Mən Rəsulullah (s.ə.s)" dən bir hədis eşitdiyim zaman, Allah dilədiyi qədər məni o hədisdən yararlandırdı. Başqası ondan mənə hədis rəvayət etdiyi zaman raviyə and təklif edərdim. Yemin etdiyi zaman onu təsdiq edərdim. Əbu Bəkir (ra) da mənə bir hədis rəvayət etdi. Əbu Bəkir doğru söylədi. Dedi ki, Rəsulullah (s.ə.s): "Günah işləyən bir adam, günah işlədikdən sonra dəstəmaz alar, dəstəmazını (sünnə və ədəbinə diqqət edərək) gözəlcə alar, sonra iki rükət namaz qılar, və günahının mağrifetini Allah 'dan dilərsə, Allah ona məğfirət edər buyurdu "(İbn Macə, Sünən, Kitabu İqamətu's-Salat, 193).   Oxşar hədisin digər bir rəvayəti də belədir:   ... Əsma b. əl-Hakəm, Əli (ra) 'nı belə deyərkən eşitdim, demişdir: "Mən Rəsulullah (s.ə.s)" dən bir şey eşitdiyim zaman Allahın dilədiyi ölçüdə onunla əməl etməyə çalışan biriyəm. Əfəndimizin səhabələrindən biri mənə bir hədis verərsə , ondan and içməsini istər, and içərsə qəbul edərəm. Əbu Bəkir (ra) doğru söyləyər-mənə belə xəbər verdi: "Rəsulullah (s.ə.s)" ı "Bir kimsə bir günah işləyərsə sonra gözəlcə dəstəmaz alar, sonra qalxıb iki rükət namaz qılar və Allahdan bağışlanma dilərsə, Allah onu mütləq bağışlayar "deyərkən eşitdim, Rəsulullah davamla:" Onlar pis bir şey etdiklərində və ya özlərinə zülm etdikləri zaman Allah 'ı xatırlayarlar ... "məalındakı ayəni sonuna qədər oxudu" (Əbu Davud, Sünən, Vitr , 26).   Bu rəvayətlər, işlənən bir günahdan sonra edilən tövbənin o günahın bağışlanmasına vəsilə olacağına işarə etməkdədir. Lakin qayda olaraq tövbədən əvvəl Allah Rəsulunun ifadəsiylə "gözəlcə sünnəyə və ədəbə rivayeten dəstəmazı alınması, sonra da iki rükət namaz qılınması lazımdır.   Tövbə və istiğfardan əvvəl qılınan iki rükət namaz adamı dünyadan və dünya zövqlərindən uzaqlaşdırıb Allaha yaxınlaşdırır. Etdiyi rüku və səcdələr Allahın hüzurunda ehtiyac və zəifliyinə, onun gücü qarşısında acizliyini işarə edir. Bu ruh halı içərisində Rəbbinə əl açıb dua edən, əfv diləyən adamın dua və tövbəsi qəbul edilməyə daha layiqdir. Ayrıca edilən pislikdən sonra namaz qılmaqda, ... Yaxşılıqlar pislikləri aradan qaldırar. "(Hud, 11/114) məalındakl ayət-i kərimənin ifadə etdiyi məna gerçəkləşməsi görülməkdədir (Əbu Davud, Sünən, tərc. Heyət, 6/23, Ayrıca baxın: Təfsiru Sindi, Ali-İmran, 14; Tirmizi, Salat, 181; Əhməd b. Hənbəl, I, 2-9-10).   Rəvayətdə keçən ayənin tam məalı belədir: "Onlar pis bir şey etdiklərində və ya özlərinə zülm etdikləri zaman Allahı xatırlarlar, günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa bağışlayan kim var? Onlar gördükləri bilə bilə dirənməzlər" (Əl-İmran, 3 / 135).   Ayət-i Kərimə'dəki "pis bir şey" dən murad, "zina kimi çox çirkin, görülən hərəkətlər, bunun yanında böyük günahlar və başqasını da maraqlandıran günahlardır" (M. Həmdi Yazır, Quran Dili, II, 1177).   "Özünə yəni nəfsə zülm" də təfsirlərdə keçdiyi şəkliylə, zina qeydi olmadan hər hansı bir günah və ya başqasını maraqlandırmayan, başqasına toxunulmayan günahlar və kiçik günahlardır (Seyyid Qutub, Fizilâl-il-Quran, tərc. Heyət, II, 454; İbn Kəsir, Təfsir, tərc. B. Çetinər, B. Karlığa, IV, 1370; M. Həmdi Yazır, Quran Dili, II, 1177).   Bütün bunlardan aydın olan odur ki, Allahın müttəqi qullarının insanlıq halı olaraq işlədikləri hər hansı bir günahda dərhal Allahı xatırlayaraq həya və qorxularından ötəri günahlarına tövbə etmələridir.   Bunun da çıxar yolu Allah Rəsulunun nəzərdə tutduğu şəkildə iki rükət namaz qılıb daha sonra istiğfar etmələridir.  

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 9.538 times
In order to make a comment, please login or register