Yeni doğulan uşağın qulağına azan və iqamə oxunması haqqında məlumat verərsiniz?

The Details of the Question
Yeni doğulan uşağın qulağına azan və iqamə oxunması haqqında məlumat verərsiniz?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Qulağına azan və iqamə oxuyaraq uşağa ad qoymaq: Bu adət şəxsən Peyğəmbər Əfəndimizdən gəlməkdədir. Tirmizidə nəql edildiyinə görə, Hz. Həsən dünyaya gəlincə Peyğəmbərimiz onun sağ qulağına azan oxumuşdur. (1)

 

Hz. Hüseynin rəvayətinə görə isə Peyğəmbərimiz bu adətlərinin hikməti barəsində də belə buyurmuşlar:

"Kimin bir uşağı olar da, sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə oxusa, o uşağa ümmüsıbyan xəstəliyi zərər verməz (cin zərər verməz)." (2)

 

Azan və iqamə uşağa edilən ilk iman təlqinidir. Çünki azanın məna və məzmununda təkbir, tövhid, peyğəmbərlik və namaz kimi dinin əsaslarıdır.

 

Ad verilərkən, uşağa gözəl, İslami adların verilməsinə diqqət yetirilməlidir. Bu barədə Peyğəmbərimizin bir çox tövsiyə, xəbərdarlıq və tətbiqləri vardır. Bu hədislərdən birinin tərcüməsi belədir:

 

"Qiyamət gününündə öz adlarınız və atalarınızın adlarıyla çağırılacaqsınız. Elə isə adlarınızı gözəl qoyun. "(3)

 

Uşağın adının doğulduğu günün axşamında verilməsi tövsiyə edilməkdədir; lakin yeddinci günə qədər də təxirə salına bilər.

 

Azan və iqamə işini hər kəs edə bilər. Namazdan əvvəl oxunan iqamə sol qulağa oxunar.

 

(1) Tirmizi, Edaha:15.

(2) Feyzü'l-Kadir,6:237.

(3) Buxari, Ədəb: 108.

 

Məmməd Paksu, Çağın Gətirdiyi Problemlər

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 46.145 times
In order to make a comment, please login or register