Most Read in the Category of Möcüzə, Peyğəmbərlərin Möcüzələri