Most Read in the Category of Səbəblər

1-) Üzüm mürəbbəsi

Üzüm mürəbbəsinin haram olduğuna dair heç bir hədis yoxdur.

İçərisinə haram bir qatqının olmadığı üzüm və nar kimi yeməklərin suları halal standartlara görə edilmişsə bunları içmənin və yemənin bir qorxusu yoxdur.