Axirətdə nələr olacaq?

Sualın detalları
Dünyada bir çox nemətlər var. Təbii və süni yəni insanların hazırladığı. Bunlardan hansıları axirətdə də olacaq. İnsan fəaliyyəti nəticəsində yaranan bir şey axirətdə də ola bilər? Tutaq ki avtomobil, kompüter və s. Mən konkret cavab istəyirəm insanın fəaliyyəti nəticəsində yaranan bir şey axirətdə də ola bilərmi?
The Answer

Dear Brother / Sister,

İnsanların hazırladığı nemətləridə əslində Allah tərəfindən bizə verilir, ixtiraçı sadəcə vəsilədir. İnsan bir şeyi iftixa elədiklərini zənn edirlər ama bunların hamısı əslində Allah tərəfindən bizə verilən nemətlərdir, Allah sadəcə hər şeyi dünyəvi səbəblərə bağlayır və bunun üçün bir insanı vəsilə edir.

Cənnətdə nə istəsəniz OL deməklə olacaqdır, bunda bir limit yoxdur. İstəsəniz bir anda Orkest qurulub istədiyiniz adamlar orda ifa edəbilər vəya təyyarə, istədiyiniz marka avtomobil, nə arzulasanız.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.771 times
In order to make a comment, please login or register