Bədirdə olan səhabələrin fəziləti və siyahısı.

The Details of the Question
Bədirdə olan səhabələrin fəziləti və siyahısı.
The Answer

Dear Brother / Sister,

1- Bədir Döyüşünə qatılanların cənnətlik olduqlarını şəxsən Əfəndimiz müjdələmişdir.

 

2- Döyüş əsnasında özlərinə Allah tərəfindən göndərilən mələklərin də qatıldığı Quranda bildirilmiş olub bu onlar üçün ayrıca bir fəzilət səbəbidir.

 

3- Əhli kamal bəzi zevatın bəyanına nəzərən Evliyaullahdan bir çoxu vəlilik mövqeyinə Bədir əhlinin mübarək adlarını oxumağa davam etməklə nail olmuşlar.

 

4- Bir çox xəstəliyə tutulan kimsənin Bədir əhlinin mübarək adını zikr edərək bu vəsilə ilə şəfa tələb edib lütfü ilahiyyə məzhər olaraq xəstəliklərindən xilas olduqları rəvayət edilməkdədir

 

5- Əhli mədəniyyət bir şəxs: "Xəstə bir kimsənin başına əlimi qoyub xalis bir niyyətlə Bədir səhabələrinin adını oxuduğumda mütləq şəfa hasil olmuşdur. Hətta xəstənin əcəli də gəlmişsə heç olmasa narahatlığı yüngülləşmişdir." deməkdədir.

 

6- Bəziləri də: "Duadan əvvəl Bədir səhabələrinin adlarının oxunmasının duanın sürətlə qəbuluna vəsilə olduğunu" söyləmişlər.

 

Cəfər b. Abdullah belə deyir:

 

"Atam mənə Peyğəmbər (s.ə.s.)in bütün səhabələrini sevməmi vəsiyyət edər və bunu əlavə edərdi.

 

"Ey canım balam, Bədir səhabələrinin adı zikr edilincə dua qəbul olunar, bu mübarək adları zikr edən qulu, ilahi rəhmət; bərəkət əhatə edər. Bu adları oxuyaraq ehtiyacda olanın diləyi mütləq yerinə yetirilər..."

 

 

Bu qədər var ki: Bu mübarək adların oxunuşu əsnasında hər birinin adı deyilincə, Radıyallahu ənh (Allah ondan razı olsun) demək lazımdır. Şübhə yox ki Peyğəmbərimizin adı deyilincə Sallallahu Əleyhi və Səlləm deyiləcək. Çünki bu ədəbə riayət etmək, məqsədin daha qısa zamanda əldə edilməsində vəsilədir.

 

Cənabı Haqq (c.c.) bizləri onların şəfaətinə nail etsin. Amin

 

(Rıdvanullahi əleyhim ecmeıyn)

 

01. Seyidinə və nebiyyuna Məhəmməd əl-Mühaciri (Sallallahu təala əleyhi və səlləm)

02. Seyidinə Əbu Bəkir Sıddık əl-Mühaciri (r.ə.)

03. Seyidinə Ömər ibnu'l-Hattab əl-Mühaciri (r.ə.)

04. Seyidinə Osman ibni Affan əl-Mühaciri (r.ə.)

05. Seyidinə Aliyy ibni Əbi Talib əl-Mühaciri (r.ə.)

06. Seyidinə Talha min Ubeydullah əl-Mühaciri (r.ə.)

07. Seyidinə Zübeyr ibni Avvam əl-Mühaciri (r.ə.)

08. Seyidinə Əbdürrəhman min Avf əl-Mühaciri (r.ə.)

09. Seyidinə Sad min Əbi Vakkas əl-Mühaciri (r.ə.)

10. Seyidinə Səid ibni Zeyd əl-Mühaciri (r.ə.)

11. Seyidinə Əbu Ubeyde min Cərrah əl-Mühaciri (r.ə.)

12. Seyidinə Übeyy ibni Ka'b əl-Hazreci (r.ə.)

13. Seyidinə əl-Ahnes ibni Həbib əl-Mühaciri (r.ə.)

14. Seyidinə əl-Erkam ibni Erkam əl-Mühaciri (r.ə.)

15. Seyidinə Es'ad ibni Yezid əl-Hazreci (r.ə.)

16. Seyidinə Ənəs Mövla Rasulillah Mühaciri (r.ə.)

17. Seyidinə Ənəs ibni Muaz əl-Hazreci (r.ə.)

18. Seyidinə Ənəs ibni Katade el-Evsi (r.ə.)

19. Seyidinə Evs ibni Sabit əl-Hazreci (r.ə.)

20. Seyidinə Evs ibni Havli əl-Hazreci (r.ə.)

21. Seyidinə İyas ibni Evs əl-Evsi (r.ə.)

22. Seyidinə İyas ibn'il-Bükeyr əl-Mühaciri (r.ə.)

23. Seyidinə Büceyr ibni Əbi Büceyr əl-Hazreci (r.ə.)

24. Seyidinə Bahhas ibni Səhləbə əl-Hazreci (r.ə.)  

25. Seyidinə əl-Bera bin Ma'rur əl-Hazreci (r.ə.)  

26. Seyidinə Besbese bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)

27. Seyidinə Bişr ibn'il-Bera əl-Hazreci (r.ə.)

28. Seyidinə Bəşir ibni Səid əl-Hazreci (r.ə.)

29. Seyidinə Bilal ibni Rebah əl-Mühaciri (r.ə.)

30. Seyidinə Temim Mövla Hıraş əl-Hazreci (r.ə.)

31. Seyidinə Temim Mövla bəni Ganem bin əs-Silm əl-Evsi (r.ə.)

32. Seyidinə Temim ibni Yuar əl-Hazreci (r.ə.)

33. Seyidinə Sabit ibni Akram əl-Evsi (r.ə.)

34. Seyidinə Sabit ibni Səhləbə əl-Hazreci (r.ə.)

35. Seyidinə Sabit ibni Xalid əl-Hazreci (r.ə.)

36. Seyidinə Sabit ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)

37. Seyidinə Sabit ibni Hezzal əl-Hazreci (r.ə.)

38. Seyidinə Səhləbə bin Hatim əl-Evsi (r.ə.)

39. Seyidinə Səhləbə bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)

40. Seyidinə Səhləbə bin Aneme əl-Hazreci (r.ə.)

41. Seyidinə Sıkf ibni Əmr əl-Mühaciri (r.ə.)

42. Seyidinə Cabir ibni Abdullah min Riyab əl-Hazreci (r.ə.)

43. Seyidinə Cabir ibni Abdullah min Əmr əl-Hazreci (r.ə.)

44. Seyidinə Cəbbar ibni Sahr əl-Hazreci (r.ə.)

45. Seyidinə Cübr ibni Atik əl-Evsi (r.ə.)

46. Seyidinə Cübeyr ibni İyas əl-Evsi (r.ə.)

47. Seyidinə Həmzə bin Abdil-Muttalib əl-Mühaciri (r.ə.)

48. Seyidinə əl-Həris ibni Ənəs əl-Evsi (r.ə.)

49. Seyidinə əl-Həris ibni Evs bin Rəfi' əl-Evsi (r.ə.)

50. Seyidinə əl-Həris ibni Evs bin Muaz əl-Evsi (r.ə.)

51. Seyidinə əl-Həris ibni Hatib əl-Evsi (r.ə.)

52. Seyidinə əl-Həris ibni Əbi Həzmə əl-Evsi (r.ə.)  

53. Seyidinə əl-Həris ibni Həzmə əl-Hazreci (r.ə.)  

54. Seyidinə əl-Həris ibni Simme əl-Hazreci (r.ə.)  

55. Seyidinə əl-Həris ibni Arfece əl-Evsi (r.ə.)

56. Seyidinə əl-Həris ibni Kays əl-Evsi (r.ə.)  

57. Seyidinə əl-Həris ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)  

58. Seyidinə əl-Həris ibni-Numan ibni Ümeyye əl-Evsi (r.ə.)  

59. Seyidinə Hərisə bin Süraka əl-Hazreci (şəhid) (r.ə.)  

60. Seyidinə Hərisə bin Numan əl-Hazreci (r.ə.)  

61. Seyidinə Hatıb ibni Əbi Beldəyə əl-Mühaciri (r.ə.)  

62. Seyidinə Hatıb ibni Əmr əl-Mühaciri (r.ə.)

63. Seyidinə əl-Hubab ibni Münzir əl-Hazreci (r.ə.)  

64. Seyidinə Həbib ibni Esved əl-Hazreci (r.ə.)

65. Seyidinə Haram ibni Milhan əl-Hazreci (r.ə.)  

66. Seyidinə Hureys ibni Zeyd əl-Hazreci (r.ə.)

67. Seyidinə əl-Husayn ibni Həris əl-Mühaciri (r.ə.)  

68. Seyidinə Həmzə bin əl-Mumeyyir əl-Hazreci (r.ə.)  

69. Seyidinə Harice bin Zeyd əl-Hazreci (r.ə.)  

70. Seyidinə Xalid ibni əl-Bükeyr əl-Hazreci (r.ə.)  

71. Seyidinə Xalid ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)

72. Seyidinə Habbab ibn'ül-Eret əl-Mühaciri (r.ə.)  

73. Seyidinə Habbab Mövla Utbe əl-Mühaciri (r.ə.)

74. Seyidinə Hubeyb ibni İsaf əl-Hazreci (r.ə.)

75. Seyidinə Hıdaş ibni Katade əl-Evsi (r.ə.)

76. Seyidinə Hıraş ibn'is-Sımme əl-Hazreci (r.ə.)  

77. Seyidinə Hureym ibni Fatik əl-Mühaciri (r.ə.)

78. Seyidinə Hallad ibni Rəfi' əl-Hazreci (r.ə.)

79. Seyidinə Hallad ibni Süveyd əl-Hazreci (r.ə.)  

80. Seyidinə Hallad ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)

81. Seyidinə Hallad ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)  

82. Seyidinə Huleyd ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)  

83. Seyidinə Xəlifə bin Adiyy əl-Hazreci (r.ə.)  

84. Seyidinə Huneys ibni Hazafe əl-Mühaciri (r.ə.)  

85. Seyidinə Havvat ibni cübeyr əl-Evsi (r.ə.)

86. Seyidinə Havli bin Əbi Havli əl-Mühaciri (r.ə.)  

87. Seyidinə Zekvan ibni Ubeyd əl-Hazreci (r.ə.)

88. Seyidinə Zü'ş-Şimaleyn ibni Abd Əmr əl-Mühaciri (şəhid) (r.ə.)  

89. Seyidinə Raşid ibni Mualla əl-Hazreci (r.ə.)  

90. Seyidinə Rəfi bin Həris əl-Hazreci (r.ə.)  

91. Seyidinə Rəfi' bin ğunecde əl-Evsi (r.ə.)

92. Seyidinə Rəfi' bin Malik əl-Hazreci (r.ə.)  

93. Seyidinə Rafi ibnul-Muall əl-Hazreci (şəhid) (r.ə.)  

94. Seyidinə Rəfi' bin Yezid əl-Evsi (r.ə.)  

95. Seyidinə Rib'ıy bin Rəfi' əl-Evsi (r.ə.)  

96. Seyidinə ər-Rebiibni İyas əl-Hazreci (r.ə.)  

97. Seyidinə Rəbiyə bin Əlavəysəm əl-Mühaciri (r.ə.)  

98. Seyidinə Ruhayle bin Səhləbə əl-Hazreci (r.ə.)  

99. Seyidinə Rifaa bin Həris əl-Hazreci (r.ə.)  

100.Seyyiduna Rifaa bin Rəfi' əl-Hazreci (r.ə.)  

101.Seyyiduna Rifaa bin Abd'il Münzir əl-Evsi (r.ə.)  

102.Seyyiduna Rifaa bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)  

103.Seyyiduna Zübeyr ibni Avvam (r.ə.)  

104.Seyyiduna Ziyad ibn'is-Seken əl-Evsi (r.ə.)  

105.Seyyiduna Ziyad ibni Lebid əl-Hazreci (r.ə.)  

106.Seyyiduna Ziyad ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)  

107.Seyyiduna Zeyd ibni Eslem əl-Evsi (r.ə.)  

108.Seyyiduna Zeyd ibni Hərisə əl-Mühaciri (r.ə.)  

109.Seyyiduna Zeyd ibn'ul-Hattab əl-Mühaciri (r.ə.)  

110.Seyyiduna Zeyd ibn'ul-Müzeyyen əl-Hazreci (r.ə.)  

111.Seyyiduna Zeyd ibn'ul-Mualla əl-Hazreci (r.ə.)  

112.Seyyiduna Zeyd ibni Vedia əl-Hazreci (r.ə.)  

113.Seyyiduna Salam Mövla Əbi Huzeyfe əl-Mühaciri (r.ə.)  

114.Seyyiduna Salam ibni Umeyr əl-Evsi (r.ə.)  

115.Seyyiduna əs-Saib ibni Osman əl-Mühaciri (r.ə.)  

116.Seyyiduna Sebre min Fatik əl-Mühaciri (r.ə.)  

117.Seyyiduna Süraka bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)  

118.Seyyiduna Süraka bin Ka'b əl-Hazreci (r.ə.)  

119.Seyyiduna Sad Mövla Hatıb əl-Mühaciri (r.ə.)  

120.Seyyiduna Sad ibni Havle əl-Mühaciri (r.ə.)  

121.Seyyiduna Sad ibni Hayseme əl-Evsi (şəhid) (r.ə.)  

122.Seyyiduna Sad ibn'ur-Rebi əl-Hazreci (r.ə.)  

123.Seyyiduna Sad ibni Zeyd əl-Evsi (r.ə.)  

124.Seyyiduna Sad ibni Sad əl-Hazreci (r.ə.)  

125.Seyyiduna Sad ibni Sehi əl-Hazreci (r.ə.)  

126.Seyyiduna Sad ibni Ubade əl-Hazreci (r.ə.)  

127.Seyyiduna Sad ibni Ubeyd əl-Evsi (r.ə.)  

128.Seyyiduna Sad ibni Osman əl-Hazreci (r.ə.)  

129.Seyyiduna Sad ibni Muaz əl-Evsi (r.ə.)  

130.Seyyiduna Süflan ibni Bişr əl-Hazreci (r.ə.)  

131.Seyyiduna Sələmə bin Eslem əl-Evsi (r.ə.)  

132.Seyyiduna Süleym ibn-ul-Həris əl-Hazreci (r.ə.)  

133.Seyyiduna Sələmə bin Salama əl-Evsi (r.ə.)  

134.Seyyiduna Selid ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)  

135.Seyyiduna Süleym ibn-ul Həris əl-Hazreci (r.ə.)  

136.Seyyiduna Suleym ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)   

137.Seyyiduna Süleym ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)   

138.Seyyiduna Süleym ibni Milhan əl-Hazreci (r.ə.)   

139.Seyyiduna Simak ibni Sad əl-Hazreci (r.ə.)   

140.Seyyiduna Sinan ibni Əbi Sinan əl-Mühaciri (r.ə.)   

141.Seyyiduna Sinan ibni Sayfi əl-Mühaciri (r.ə.)   

142.Seyyiduna Sehl ibni Huneyf əl-Evsi (r.ə.)   

143.Seyyiduna Sehl ibni Rəfi' əl-Hazreci (r.ə.)   

144.Seyyiduna Sehl ibni Cəld əl-Hazreci (r.ə.)   

145.Seyyiduna Sehl ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)   

146.Seyyiduna Sehl ibni Vehb əl-Mühaciri (r.ə.)   

147.Seyyiduna Sehl ibni Rəfi' əl-Hazreci (r.ə.)   

148.Seyyiduna Sevad ibni Zərin əl-Hazreci (r.ə.)   

149.Seyyiduna Sevad ibni Ğaziyye əl-Hazreci (r.ə.)   

150.Seyyiduna Süveybıt ibni Harmele əl-Mühaciri (r.ə.)   

151.Seyyiduna Şuca' ibni Əbi Vehb əl-Mühaciri (r.ə.)   

152.Seyyiduna Şərik ibni Ənəs əl-Evsi (r.ə.)   

153.Seyyiduna Şemmas ibni Osman əl-Mühaciri (r.ə.)   

154.Seyyiduna Sabiyh Mövla Eb'l-As əl-Mühaciri (r.ə.) 

155.Seyyiduna Safvan ibni Vehb əl-Mühaciri (şəhid) (r.ə.)   

156.Seyyiduna Şuheyb ibni Sinan əl-Mühaciri (r.ə.)   

157.Seyyiduna Sayfi bin Sevad əl-Hazreci (r.ə.)   

158.Seyyiduna ət-Dahhak ibni Hərisə əl-Hazreci (r.ə.)   

159.Seyyiduna ət-Dahhak ibni Abd Əmr əl-Hazreci (r.ə.)   

160.Seyyiduna Damara bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)   

161.Seyyiduna ət-Tufeyl ibni Həris əl-Mühaciri (r.ə.)   

162.Seyyiduna eət-Tufeyl ibni Malik əl-Hazreci (r.ə.)   

163.Seyyiduna ət-Tufeyl ibni Numan əl-Hazreci (r.ə.)   

164.Seyyiduna Tuleyb ibni Umeyr əl-Mühaciri (r.ə.)   

165.Seyyiduna Asam ibni Sabir əl-Evsi (r.ə.)   

166.Seyyiduna Asam ibni Adiyy əl-Evsi (r.ə.)   

167.Seyyiduna Asam ibni Ukeyr əl-Hazreci (r.ə.)   

168.Seyyiduna Asam ibni Kays əl-Evsi (r.ə.)   

169.Seyyiduna Ağıl ibn'ul-Bükeyr əl-Mühaciri (r.ə.)  (şəhid)

170.Seyyiduna Vali ibni Ümeyye əl-Hazreci (r.ə.)   

171.Seyyiduna Vali ibni Bükeyr əl-Mühaciri (r.ə.)   

172.Seyyiduna Vali ibni Rebia əl-Mühaciri (r.ə.)   

173.Seyyiduna Vali ibni Sad əl-Hazreci (r.ə.)   

174.Seyyiduna Vali ibni Sələmə əl-Hazreci (r.ə.)   

175.Seyyiduna Vali ibni Füheyre əl-Mühaciri (r.ə.)   

176.Seyyiduna Vali ibni Muhalled əl-Hazreci (r.ə.)   

177.Seyyiduna Vali ibni Yezid əl-Evsi (r.ə.)   

178.Seyyiduna Ayız ibni Maıs əl-Hazreci (r.ə.)    

179.Seyyiduna Abbad ibni Bişr əl-Evsi (r.ə.)    

18O.Seyyiduna Abbad ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)    

181.Seyyiduna Ubade bin Samit əl-Hazreci (r.ə.)    

182.Seyyiduna Abdullah ibni Səhləbə əl-Hazreci (r.ə.)    

183.Seyyiduna Abdullah ibni Cübeyr əl-Evsi (r.ə.)    

184.Seyyiduna Abdullah ibni Çahş əl-Mühaciri (r.ə.)    

185.Seyyiduna Abdullah ibnü'l-Ced əl-Hazreci (r.ə.)    

186.Seyyiduna Abdullah ibn'ul-Humeyyir əl-Hazreci (r.ə.)    

187.Seyyiduna Abdullah ibn'ur-Rebi əl-Hazreci (r.ə.)    

188.Seyyiduna Abdullah ibni Revaha əl-Hazreci (r.ə.)    

189.Seyyiduna Abdullah ibni Zeyd əl-Hazreci (r.ə.)    

190.Seyyiduna Abdullah ibni Süraka əl-Mühaciri (r.ə.)    

191.Seyyiduna Abdullah ibni Sələmə əl-Evsi (r.ə.)    

192.Seyyiduna Abdullah ibni Sehi əl-Evsi (r.ə.)    

193.Seyyiduna Abdullah ibni Süheyl əl-Mühaciri (r.ə.)    

194.Seyyiduna Abdullah ibni Şerik əl-Evsi (r.ə.)    

195.Seyyiduna Abdullah ibni Tarık əl-Evsi (r.ə.)    

196.Seyyiduna Abdullah ibni Vali əl-Hazreci (r.ə.)    

197.Seyyiduna Abdullah ibni Abd Menaf əl-Hazreci (r.ə.)    

198.Seyyiduna Abdullah ibni Urfuta əl-Hazreci (r.ə.)    

199.Seyyiduna Abdullah ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)    

200.Seyyiduna Abdullah ibni Ümeyr əl-Hazreci (r.ə.)    

201.Seyyiduna Abdullah ibni Kays bin Xalid əl-Hazreci (r.ə.)    

202.Seyyiduna Abdullah ibni Kays bin Sayfi əl-Hazreci (r.ə.)    

203.Seyyiduna Abdullah ibni Kab əl-Hazreci (r.ə.)    

204.Seyyiduna Abdullah ibni Məhrəmə əl-Mühaciri (r.ə.)    

205.Seyyiduna Abdullah ibni Məsud əl-Mühaciri (r.ə.)    

206.Seyyiduna Abdullah ibni Mazın əl-Mühaciri (r.ə.)    

207.Seyyiduna Abdullah ibni Numan əl-Mühaciri (r.ə.)    

208.Seyyiduna Abd Rəbb ibni Cebr əl-Evsi (r.ə.)    

209.Seyyiduna Əbdürrəhman ibni Cebr əl-Evsi (r.ə.)    

210.Seyyiduna Abdət'əl-Haşhaş əl-Hazreci (r.ə.)    

211.Seyyiduna Abd ibni Vali əl-Hazreci (r.ə.)    

212.Seyyiduna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan əy-Evsi (r.ə.)    

213.Seyyiduna Ubeyd ibni Zeyd əl-Hazreci (r.ə.)    

214.Seyyiduna Ubeyd ibni Əbi Ubeyd əl-Evsi (r.ə.)    

215.Seyyiduna Ubeyde bin Həris əl-Mühaciri (r.ə.)    

216.Seyyiduna Utban ibni Malik əl-Hazreci (r.ə.)    

217.Seyyiduna Utbe bin Rebıa əl-Hazreci (r.ə.)    

218.Seyyiduna Utbe bin Abdullah əl-Hazreci (r.ə.)    

219.Seyyiduna Utbe bin Gazvan əl-Mühaciri (r.ə.)    

220.Seyyiduna Osman ibni Mazın əl-Mühaciri (r.ə.)    

221.Seyyiduna əl-Aclan ibni Numan əl-Hazreci (r.ə.)    

222.Seyyiduna Adiyy ibni Əbi Zağba əl-Hazreci (r.ə.)    

223.Seyyiduna İsmet'ubn'ul-Husayn əl-Hazreci (r.ə.)    

224.Seyyiduna Usaymət'ul-Hazreci (r.ə.)    

225.Seyyiduna Atıyyə bin Nuveyrə əl-Hazreci (r.ə.)    

226.Seyyiduna Ukbe bin Vali əl-Hazreci (r.ə.)    

227-Seyyiduna Ukbe bin Osman əl Hazreci (r.ə.)    

228.Seyyiduna Ukbe bin Vəhb əl-Hazreci (r.ə.)    

229.Seyyiduna Ukbe bin Vəhb əl-Mühaciri (r.ə.)    

230.Seyyiduna Ukkaşə bin Mıhsan əl-Mühaciri (r.ə.)    

231.Seyyiduna Amman ibni Yasir əl-Mühaciri (r.ə.)    

232.Seyyiduna Umarə bin Həzm əl-Hazreci (r.ə.)    

233.Seyyiduna Umarə bin Ziyad əl-Evsi (r.ə.)    

234.Seyyiduna Əmr ibni İyas əl-Hazreci (r.ə.)    

235.Seyyiduna Əmr ibni Səhləbə əl-Hazreci (r.ə.)    

236.Seyyiduna Əmr ibn'ul-Cemuh əl-Hazreci (r.ə.)    

237.Seyyiduna Əmr ibn'ul-Haris əl-Hazreci (r.ə.)    

238.Seyyiduna Əmr ibn'ül Həris əl-Mühaciri (r.ə.)    

239.Seyyiduna Əmr ibni Süraka əl-Mühaciri (r.ə.)    

240.Seyyiduna Əmr ibni Əbi Şərh əl-Mühaciri (r.ə.)    

241.Seyyiduna Əmr ibni Talk əl-Hazreci (r.ə.)    

242.Seyyiduna Əmr ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)    

243.Seyyiduna Əmr ibni Muaz əl-Evsi (r.ə.)    

244.Seyyiduna Umeyr ibni Haram əl-Evsi (r.ə.)    

245.Seyyiduna Umeyr ibn'ul Humam əl-Hazreci (r.ə.)  (şəhid)

246.Seyyiduna Umeyr ibn'ul-Amir əl-Hazreci (r.ə.)    

247.Seyyiduna Umeyr ibni Avf əl-Mühaciri (r.ə.)    

248.Seyyiduna Umeyr ibni Məbəd əl-Evsi (r.ə.)    

249.Seyyiduna Umeyr ibni Əbi Vakkas əl-Mühaciri (r.ə.) (şəhid)

250.Seyyiduna Avf ibn'ul-Haris əl-Hazreci (r.ə.)    

251.Seyyiduna Uveym ibni Səidə əl-Evsi (r.ə.)    

252.Seyyiduna İyaz ibni Züheyr əl-Mühaciri (r.ə.)    

253.Seyyiduna Ğannam ibni Evs əl-Hazreci (r.ə.)    

254.Seyyiduna əl-Fakih ibni Bişr əl-Hazreci (r.ə.)    

255.Seyyiduna Ferve bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)    

256.Seyyiduna Katade bin Numan əl-Hazreci (r.ə.)    

257.Seyyiduna Kudame bin Mazın əl-Mühaciri (r.ə.)    

258.Seyyiduna Kutbə bin Vali əl-Hazreci (r.ə.)    

259.Seyyiduna Kays ibni Mıhsan əl-Hazreci (r.ə.)    

260.Seyyiduna Kays ibni Mıhsan əl-Hazreci (r.ə.)    

261.Seyyiduna Kays ibni Muhalled əl-Hazreci (r.ə.)    

262.Seyyiduna Ka'b ibni Cemmez əl-Hazreci (r.ə.)    

263.Seyyiduna Ka'b ibni Zeyd əl-Hazreci (r.ə.)    

264.Seyyiduna Malik ibni Əbi Havli əl-Mühaciri (r.ə.)    

265.Seyyiduna Malik ibni Əbi Havli əl-Mühaciri (r.ə.)    

266.Seyyiduna Malik ibn'ud Duhşum əl-Hazreci (r.ə.)    

267.Seyyiduna Malik ibni Rifaa əl-Hazreci (r.ə.)    

268.Seyyiduna Malik ibni Rifaa əl-Hazreci (r.ə.)    

269.Seyyiduna Malik ibni Əmr əl-Mühaciri (r.ə.)    

270.Seyyiduna Malik ibni Kudamə əl-Evsı (r.ə.)     

271.Seyyiduna Malik ibni Mesud əl-Hazreci (r.ə.)     

272.Seyyiduna Malik ibni Nümeyle əl-Evsi (r.ə.)     

273.Seyyiduna Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir əl-Evsi (r.ə.)   (Şəhid)

274-Seyyiduna Mücezzer ibni Ziyad əl-Hazreci (r.ə.)     

275.Seyyiduna Muhriz ibni Amin əl-Hazreci (r.ə.)     

276.Seyyiduna Muhriz ibni Nasle əl-Mühaciri (r.ə.)     

277.Seyyiduna Məhəmməd ibni Mesleme əl-Evsi (r.ə.)     

278.Seyyiduna Midlac ibni Vali əl-Mühaciri (r.ə.)     

279.Seyyiduna Mersed ibni Mersed əl-Hazreci (r.ə.)     

280.Seyyiduna Mistah ibni Usasə əl-Mühaciri (r.ə.)     

281.Seyyiduna Məsud ibni Evs əl-Hazreci (r.ə.)     

282.Seyyiduna Məsud ibni Halda əl-Hazreci (r.ə.)     

283.Seyyiduna Məsud ibni Rebia əl-Mühaciri (r.ə.)     

284.Seyyiduna Məsud ibni Zeyd əl-Hazreci (r.ə.)     

285.Seyyiduna Məsud ibni Sad əl-Hazreci (r.ə.)     

286.Seyyiduna Məsud ibni Sad əl-Evsi (r.ə.)     

287.Seyyiduna Musab ibni Umeyr əl-Mühaciri (r.ə.)     

288.Seyyiduna Muaz ibni Cebel əl-Hazreci (r.ə.)     

289.Seyyiduna Muaz ibni Həris əl-Hazreci (r.ə.)     

290.Seyyiduna Muaz ibn-us Sımmə əl-Hazreci (r.ə.)     

291.Seyyiduna Muaz ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)     

292.Seyyiduna Muaz ibni Maıs əl-Hazreci (r.ə.)     

293.Seyyiduna Məbəd ibni Abbad əl-Hazreci (r.ə.)     

294.Seyyiduna Məbəd ibni Kays əl-Hazreci (r.ə.)   

295.Seyyiduna Muattib ibni Ubeyd əl-Evsi (r.ə.)     

296.Seyyiduna Muattib ibni Avf əl-Mühaciri (r.ə.)     

297.Seyyiduna Muattib ibni Kuşeyr əl-Evsi (r.ə.)     

298.Seyyiduna Makıl ibni Munzir əl-Hazreci (r.ə.)     

299.Seyyiduna Mamer ibni Həris əl-Hazreci (r.ə.)     

300.Seyyiduna Man ibni Adiyy əl-Hazreci (r.ə.)     

301.Seyyiduna Man ibni Yezid əl-Mühaciri (r.ə.)     

302-Seyyiduna Muavvız ibni Həris əl-Hazreci (r.ə.)     

303.Seyyiduna Muavvız ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)     

304.Seyyiduna Mikdad ibnul-Esvəd əl-Mühaciri (r.ə.)     

305.Seyyiduna Muleyl ibni Vebre əl -Hazreci (r.ə.)     

306.Seyyiduna Münzir ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)     

307.Seyyiduna Münzir ibni Kudame əl-Evsi (r.ə.)     

308.Seyyiduna Münzir ibni Məhəmməd əl-Evsi (r.ə.)     

309.Seyyiduna Mıhça ibnus-Salih Mövla Ömər ibnul-Hattab əl Mühaciri (r.ə.)  (Şəhid)

310.Seyyiduna Nadr ibni Həris əl-Evsi (r.ə.)     

311.Seyyiduna Numan ibni əl-Arac əl-Hazreci (r.ə.)     

312.Seyyiduna Numan ibni Əbi Həzmə əl-Evsi (r.ə.)     

313.Seyyiduna Numan ibni Sinan əl-Hazreci (r.ə.)     

314.Seyyiduna Numan ibni Abd Əmr əl-Hazreci (r.ə.)     

315.Seyyiduna Numan ibni Əmr əl-Hazreci (r.ə.)     

316.Seyyiduna Numan ibni Malik əl-Hazreci (r.ə.)     

317.Seyyiduna Nevfel ibni Abdullah əl-Hazreci (r.ə.)     

328.Seyyiduna Vakıd ibni Abdullah əl-Mühaciri (r.ə.)     

319.Seyyiduna Varaka bin İyas əl-Hazreci (r.ə.)     

320.Seyyiduna Vedia bin Əmr əl-Hazreci (r.ə.)     

321.Seyyiduna Vehb ibni Əbi Şərh əl-Mühaciri (r.ə.)     

322.Seyyiduna Vehb ibni Sad əl-Mühaciri (r.ə.)     

323.Seyyiduna Hani bin Niyar əl-Hazreci (r.ə.)     

324.Seyyiduna Hübeyl ibni Vebre əl-Hazreci (r.ə.)     

325.Seyyiduna Hilal ibni Mualla əl-Hazreci (r.ə.)     

326.Seyyiduna Yezid ibni əl-Ahnes əl-Mühaciri (r.ə.)     

327.Seyyiduna Yezid ibni Rukayş əl-Mühaciri (r.ə.)     

328.Seyyiduna Yezid ibni Haram əl-Hazreci (r.ə.)     

329.Seyyiduna Yezid ibn ul-Haris əl-Hazreci (r.ə.)     

330.Seyyiduna Yezid ibn us-Seken əl-Evsi (r.ə.)     

331.Seyyiduna Yezid ibn ul-Munzir əl-Hazreci (r.ə.)   

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.393 times
In order to make a comment, please login or register