Bir vaxt namazını qılmamağın cəzası səksən il cəhənnəm əzabıdır deyə bir hədis var?

Sualın detalları
Bir qılınmayan namazın axirətdəki cəzası...
The Answer

Dear Brother / Sister,

 
     Hər hansı bir ayədə və ya bir hədisdə namaz qılmamağın cəzasının səksən il olduğuna dair bir ifadə rastımıza çıxmadı.
     Alimlər, Nəbə surəsinin 23-cü ayəsində bəzi rəvayətlərdə keçən və cəhənnəmliklərin "hukub" larla qalacağını ifadə edən "əhqab" kəliməsinin mənası üzərində dayanmışdır.
      Bu sözün təki olan "hukub" un qırx, yetmiş, səksən, üç yüz altmış və s. illər mənasına gəldiyini söyləmişlər. Ən çox məşhur olan görüş isə səksən ildir. Qüvvətli bir ehtimalla sualda sözü keçən namazın cəzasının səksən illik olduğuna dair xüsus bu ayə ilə bir münasibəti qurularaq qiymətləndirilmişdir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 6.488 times
In order to make a comment, please login or register