Fasiq nə deməkdir,

Sualın detalları
Fasiq nə deməkdir,
The Answer

Dear Brother / Sister,

Allahın əmrlərinə zidd davranan, günahkar, pis xasiyyətli, pislik etməyi vərdiş halına gətirən kimsədir.

 

Ərəbcə "Fə-Sə-Ka" kökündən gəlir.

 

Lüğətdə, çıxmaq mənasını verər. Daha xüsusi bir məna ilə "yetkin xurmanın qabığından çölə çıxmasına" deyilir. Termində isə, Allaha itaəti tərk edib Ona üsyana başlamaqdır. Yəni qısaca ilahı əmrlərin xaricinə çıxmaqdır.

 

 

Abdurrahim Gözəl

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.708 times
In order to make a comment, please login or register