Hz. Yunus peyğəmbər haqqında məlumat verərsiniz?

Sualın detalları
Hz. Yunus peyğəmbər haqqında məlumat verərsiniz?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Hz. Yunus (ə.s.)

 

Həqiqətən, Yunis də (Bizim tərəfimizdən göndərilmiş) peyğəmbərlərdəndir! (Ya Peyğəmbər!) Yadına sal ki, bir zaman o, (qövmünün küfrü üzündən yük və adamla) dolu bir gəmiyə qaçmışdı. (Gəmidə olanlar) püşk atmış və (püşk ona düşdüyü üçün) məğlub edilənlərdən olmuşdu. (Yunis gəmiyə mindiyi zaman gəmi yerindən tərpənməmiş, buna görə də sərnişinlər: “Yəqin ki, içərimizdə ağasından qaçmış kölə vardır”, - demişdilər. Kölənin kim olduğunu bilmək üçün püşk atılmış və o, Yunisə düşmüşdü. Yunis özünü dənizə atmağa məcbur olmuşdu). (Saffat:139-141 )

 

Hz. Yunus (ə.s.)ın Quranda Zikr edilməsi:

 

Hz. Yunus (ə.s.)ın adı, Qurani Kərimin; Nisa, Ənam, Yunus və Saffat Surəsində olmaq üzrə dörd yerdə keçməkdədir. (1)

 

İki yerdə isə, Allahın ona qoyduğu ləqəb ilə xatırlanmaqdadır. Bunlardan biri, "Zünnun" (Balıq sahibi)dir. Onun bu ləqəbi, Ənbiya Surəsində belə keçməkdədir:

 

"Zünnun (Yunus) 'a gəlincə, o hirsli bir halda (xalqını buraxıb) getmişdi. Bizim, özünü əsla sıxışdırmayacağımızı zənn etmişdi. Nəhayət qaranlıqlar içərisində: 'Səndən başqa heç bir İlah yoxdur. Səni tənzih edərəm. Həqiqətən mən, zalımlardan oldum' deyə niyaz etdi. (2)

 

Digəri isə, "Sahibu'l-Hut" (Balıq sahibi) 'dövr. Bu ləqəbi də, Qələm Surəsində belə keçməkdədir:

 

"Sən Rəbbinin hökmünü səbirlə gözlə. "Balıq sahibi" (Yunus) kimi olma. O, dərdli dərdli Rəbbinə niyaz etdi. Əgər Rəbbindən ona bir nemət çatmamış olsaydı, o mütləq çırıl çılpaq qınanacaq bir halda oraya atılacaqdı. (3)

 

Görüldüyü üzrə, Hz. Yunusun adı, Qurani Kərimin dörd yerində "Yunus", bir yerində "Zünnun" ləqəbi ilə digər bir yerində isə "Sahibu'1-Hut" ləqəbi olmaq üzrə cəmi altı yerində keçməkdədir. (4)

 

Hz. Yunus (ə.s.)ın Nəsli:

 

Tarixçilər, Hz. Yunus (ə.s.) soyu ilə əlaqədar hər hansı bir məlumat qeyd etməmişlər. Amma adının, Yunus b. Mətta olduğunda ittifaq etmişlər.

 

Hz. İsa, Quran ayələrində və Hədislərdə həmişə anasının adı ilə xatırlanar. Hz. Yunus da  "Mettanın Oğlu" deyə xatırlanmaqdadır. Bəziləri ‘Metta anasıdır' deyirlərsə də, atası olması daha çox qəbul görməkdədir. (bx. əz-Zebidi, Təcridi Sarih I-XII)

 

Kitab əhli, Hz. Yunusu, (Yunan b. Emtay" şəklində adlandırmışlar.

 

Hz. Yunus, İsrail oğulları peyğəmbərlərindəndir. Nəsli, Hz. Yaqubun oğullarından Bünyaminə dayanır. Bünyamin isə, Hz. Yusuf un öz qardaşıdır. (5)

 

 

Hz. Yunus (ə.s.), Balığın Qarınında:

 

Hz. Yunus (ə.s.), qövmündən ayrılıb dənizin kənarına gəldi. Orada səfərə hazır bir gəmi gördü. Gəmiyə minmək üçün gəmi xalqından icazə istədi. Onda bir xeyr olduğunu anladılar və onun gəmiyə minməsinə icazə verib onu gəmiyə mindirdilər.

 

Dənizin ortasına çatdıqlarında, şiddətli külək əsməyə və dəniz dalğalanmağa başlayınca:

 

- "Aramızda bir günahkar var" dedilər. Bunun üzərinə aralarında püşk atmağa və püşk kimə düşərsə, onu dənizə atmağa qərar verdilər. Püşk, Hz. Yunusa çıxınca, ona, başından keçəni soruşdular. O da, qövmü ilə arasında keçəni izah edincə, heyrətlənib onu dənizə atmaq istəmədilər. Onu dəniz sahilinə buraxmağa qərar verdilər. Lakin Hz. Yunus, Allahın, onlara olan qəzəbinin dayanması üçün özünü dənizə atmalarını istədi. Onlar da, Hz. Yunusu dənizə atdılar. Allahın əmri ilə, onu, böyük bir balıq uddu. Balıq, Hz. Yunusu, Allahın qoruması və himayəsi altında qaranlıqlar içərisində gəzdirdi. Möcüzə tamam olunca, Allah, balığa; Yunus peyğəmbərin ətindən bir şey azaltmamasını və sümüklərini qırmamasını vəhy etdi.

 

Balıq, onu daşıdı və Hz. Yunusu, Allahı təsbeh və istiğfar edər bir vəziyyətdə dənizin qaranlıqlarında diri olaraq gəzdirdi.

 

Hz. Yunus (ə.s.), dənizin qaranlıqları içərisində: "Səndən başqa heç bir ilah yoxdur. Səni tənzih edərəm. Həqiqətən mən, zalımlardan oldum" (Ənbiya: 87) deyə niyaz etdi. (6)

 

Allahda, onun bu duasını qəbul edərək onu kədərli haldan qurtardı. Allah, balığa, Hz. Yunusu sahildə düz və geniş bir sahəyə atmasını vəhy etdi. Hz. Yunus, qurtuluşundan ötəri Allaha həmd etdi. Allah, onun üzərinə gövdəsiz bir ağac bitirdi. O da, o ağacın meyvəsindən yeddi və kölgəsində oturdu. Beləcə Allah, onun narahatlığını apardı və duasını qəbul etmiş oldu.

 

Hz. Yunus (ə.s), başına gələnlərin, ilahi bir xəbərdarlıq olduğunu və Allahın icazəsi olmadan qövmünə hirslənərək aralarından ayrılışından ötəri olduğunu anladı.

 

 

(1) Nisa: 4/163.Ənam.6/86 Yunus. 10/98 Saffat 37/139 (ç)

 

(2) Ənbiya: 21/87-88

 

(3) Qələm: 50/48-49

 

(4) Məhəmməd Əli Sabunu, Peyğəmbərlər Tarixi, Ahsansa Nəşrləri: 673-674.

 

(5) Məhəmməd Əli Sabunu, Peyğəmbərlər Tarixi, Ahsansa Nəşrləri: 674.

 

(6) Bir hədisdə; Hz Yunus (ə.s.)ın bu duasıyla dua edən adamın duasının mütləq qəbul ediləcəyi bildirilmişdir. Müsnəd: 1/170; Hakim, Müstedrek, 2/488; Münziri. Tərğib, 2/583 (ç)

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.165 times
In order to make a comment, please login or register