İnsanda olması gərəkən əxlaqlar hansılardır?

Sualın detalları
hansı əxlaq qaydalarına sahib olmalıyıq?
The Answer

Dear Brother / Sister,

   Qur'ân əxlaqı ilə əxlaqlanmış şüurlu bir müsəlmanda olması lazım olan başlıca xüsusiyyətlər bunlardır:

  • Allah'ın birliyinə və Allahdan başqa ilah olmadığına, Allah'ın mələklərinə ,peyğəmbərlərinə, Həzrəti Muhammədin (əleyhissalatu vəssalam) Allah'ın qulu və elçisi olduğuna, peyğəmbərlərə kitab göndərildiyinə, axirət gününə, öldükdən sonra dirilməyə, xeyr və şərin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna şübhəsiz inanar və dili ilə də bunları ifadə edər.

   • Allah'ın əmr etdiyi və Hz Muhammədin (sav) göstərdiyi şəkildə namazını qılar, orucunu tutar, malının zəkatını verər. Ayrıca yetimlərə, yoxsullara, möhtaclara, qohum əqrabasına, yolda qalmışlara malı və imkanları ilə sevə sevə yardım edərlər.

   • Allah'ın və Hz Peyğəmbərin (sav) əmrlərinə itaət edər və əxlaqi vəzifələrini əskiksiz yerinə yetirərlər.

     Mühüm və təhlükəli vəziyyətlərdə əsla sarsılmaz. Zəiflik göstərməz. Allah'a etimad edər.

  • Fəlakətləri mətanətlə qarşılayar. Bunları sarsılmadan keçə bilmək üçün bütün qüvvəsini sərf edər, səbir və dözüm göstərər. Allah'dan ümidini kəsməz.

   • Ana və ataya itaət edər. Onların qəlblərini qıracaq ən xırda iş görüb, söz söyləməz.

   • Sözündə durar, əhdinə vəfa göstərər, əmanətə xəyanət etməz.

  • Üzərinə götürdüyü hər cür vəzifəni, məsuliyyəti ən gözəl şəkildə etməyə çalışar.

  • Pal paltarını, oturub yatdığı yeri, bütün əşyalarını çirkdən və pasdan; beynini pis fikirlərdən; qəlbini pis duyğulardan; dilini çirkin və kobud sözlərdən təmizləyər. Bədən və ruh təmizliyiylə hər kəsə nümunə olmağa çalışar.

  • İnsanlar arasında ixtilaf çıxarmaqdan, insanları bir-birinə salacaq sözlərdən və işlərdən çəkinər.

   • Heç kimin eyiblərini və gizli tərəflərini araşdırmaz, ortaya tökməz.

    Bilmədiyi bir mövzu haqqında hökm verməz.

   • Şəxsiyyətini zina, qumar içki və narkotik kimi pis vərdişlərdən qoruyar; riyakarlıq yaltaqlıq və hiylə bazlığa tənəzzül etməz, yanaşmaz.

   • Özü sözünə, içi çölünə uyğun və dosdoğru olar. Harada olursa olsun öz əleyhinə belə olsa haqq və doğruluqdan ayrılmaz. Düşmənlərinə qarşı belə ədaləti və insafı əldən buraxmaz. Onlara olan düşmənçiliyi səbəbiylə ədaləti tapdalamaz.

   • Başqalarına qarşı təkəbbürlənməz, lovğalanmaz, dikbaşlıq etməz.

   • Pisliyin, əxlaqsızlığın hər növündən; gizlisindən, açığından, böyüyündən, kiçiyindən çəkinər.

     • Yalan söyləməz, yalan yerə and içməz, yalançı şahidlik etməz.

    • Nəfsinin alçaq və süfli istəklərinə uyaraq doğru yoldan sapmaz. İffətdən və namusdan uzaqlaşmaz. Pislərlə dostluq qurmaz.

   • İsrafdan da xəsislikdən də çəkinər

   • Nə əliylə nə də diliylə heç bir kimsəni incitməz.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 2.312 times
In order to make a comment, please login or register