-İrqini inkar edən bizdən deyil- hədisdir? Hədis isə necə anlamalıyıq?

Sualın detalları
-İrqini inkar edən bizdən deyil- hədisdir? Hədis isə necə anlamalıyıq?
The Answer

Dear Brother / Sister,

"İrqini inkar edən bizdən deyil" deyə bir rəvayət bilmirik. Bu sözün əsası soyunuinkar etməkdir. Yəni bir adam atasını inkar edib başqa birinin uşağı olduğunu iddia edə bilməz. Bu səbəblə bu, irqçiliklə deyil soyunkimə aid olduğuyla əlaqədardır.

 

Uşaq kimin döşəyində doğulmuşsa, ona aiddir. Zina edən üçün isə məhrumiyyət vardır. Atasından başqasına soy iddiasına cəhd edən soysuz, yaxud əfəndisindən başqasına intisaba cürət edən nankor, Allahın qəzəbinə, mələklərin lənətinə və bütün müsəlmanların lənətinədüşsün. Cənabı Haqq belə insanların nə tövbələrini nə də ədalət və şahidliklərini qəbul edər.( İbn Hişam, 4/253; Ayrıca Vida Xütbəsinə baxın...)

 

İrqçiliyin dinimizdə yeri yoxdur. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.) irqçilik mövzusunda belə buyurmuşdur:

 

"İrqçilik edən, onu yaymağa çalışan, bu iddia uğrunda mübarizə edən kimsə bizdən deyil." (Əbu Davud, Ədəb, 121)

 

İslama görə irq elementi insanlara təbii bir üstünlük təmin etmədiyi kimi mədəni bir cəmiyyətin meydana gəlməsində də təməl faktor deyil. Mədəni bir cəmiyyət, heyvanlar kimi iç motivləriylə birlikdə yaşayan insanlardan deyil, azad iradələriylə seçdikləri inanc və ideallar ətrafında toplanan insanlardan meydana gələr.

 

Bu səbəblə Islam cəmiyyəti Islamı bir din, bir həyat nizam və forması olaraq mənimsəyən insanların meydana gətirdiyi cəmiyyətdir. Təyin edici tək faktorun inanc olduğu bu cəmiyyətin meydana gəlməsində başqa heç bir maddi ya da mənəvi faktorun təsiriyoxdur.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 2.197 times
In order to make a comment, please login or register