Nə üçün tam mənasıyla ibadət edə bilmirəm, Allaha xalis bir qul ola bilmirəm? Mən dini sağlam, inancları qüvvətli bir müsəlman olmaq istəyirəm. Bunu əldə etmək üçün nə etməliyəm? Nəfslə cihad ...

The Details of the Question
Allaha tam mənasıyla ibadət etmək üçün nə etməli?
The Answer

Dear Brother / Sister,

     Çox elm sahibi olmaq demək çox iman sahibi olmaq mənasına gəlməz. Namaz qılına qılına vərdiş halına gətirilir namaz haqqında çox kitab oxuyaraq deyil. Oxuma yazması olmayan nənələrimiz heç təhəccüd namazını qaçırmaz, amma namaz mövzusunda hər cür kitabı oxumuş olan bizlər nə üçünsə heç təhəccüd namazı qıla bilmirik. Bu vəziyyətdə israrla pratikanı tətbiq etmək çox  əhəmiyyətlidir.

     İnsan həyatının ən ön sırasına dini qoymalıdır. Dinimizi dünyaya deyil, dünyanı dinimizə uydurmalıyıq. Bunu bacardığımız  zaman özümüzü daha asan mühafizə edə bilərik. Diqqət edəcəyimiz çox əhəmiyyətli xüsuslardan biri, günahlardır. İnsan günaha girdikcə namazdan ibadətlərdən sıxılır, ibadət  etmək onu sıxmağa başlayır. Bir insan ibadətlərini tam olaraq yerinə yetirmirsə demək ki, onu ibadətdən məhrum buraxan bir günah vardır. Günahlar iman zəifliyinə səbəb olur; təqva ilə   (günahlardan çəkinməklə) iman qüvvət tapır. Hər şeydən əvvəl  həyatımızı gözdən keçirib haralarda səhv edirik, bizi ibadətlərdən saxlayacaq hansı günahlarımız var, bunları təsbit edib tövbəvə istiğfarla örtməyəçalışmalıyıq.

    Digər bir xüsus ətrafımızdır. İnsan ətraf mühitini, dini həyatını nəzarət altına ala biləcək şəkildətəkil etməlidir. Ətrafında  mənəviyyatı yüksək insanların çoxluğu ona mənəvi qüvvəolacaqdır. Mənəviyyatdan uzaq insanların çoxluğu isəonu zamanla ibadətlərdən soyudacaqdır. Bu mövzu çox əhəmiyyətlidir. Təqva sahibi insanlar insanın imanına qüvvət verərkən, günahkar  insanlar da insanın imanını zəifləşdirir. Bu gizli bir təlqin kimidir.

    Bir başqa xüsus isə, ibadətlərin yanında təbliği unutmamaqdır. İnsanın vəzifəsi iki istiqamətlidir. Biri vəlayətədigəri risalətəbaxır.Vəlayət insanın ibadətləri vətəqvasıdır. Risalət isətəbliğə baxır. Birindən birinin əskikliyi digərini dəgeri salır. Həm Allaha qul olmalı, həm də insanları şüurlu qulluğa dəvət etməlidir. Beləcə başqalarını qurtarmağa çalışarkən özümüzü də qurtarmış olacağıq.

    Ən əhəmiyyətli xüsus isə, iman qüvvətinin artırılmasıdır. Hər cür əksikliyin qaynağı iman zəifliyidir. Zamanımızın ən böyük xəstəliyi iman zəifliyidir. Təəssüf ki, ətrafımızda açıq-aşkar işlənən günahlar, mənəvi dünyamız üzərindəçox böyük təsirlər buraxır.  Fərqində olmadan imansızlıq təlqininə məruz qalmaqdayıq.

    "Hər işlənən günahda küfrə gedən bir yol vardır." Günah işləyən insana Allahın vəmələklərin onu görməsi ağır gəlir. Müvəqqəti də olsa Allahın varlığını mələklərin varlığını yox sayır. Bu hal davam etdikcə küfr toxumu cücərir, kök salır. Bu hal çox təhlükəlidir, tövbə ilə tez örtülməzsə, insanı küfrə aparana qədər ürəyini qaraldır. Açıqdan günah işləyən insan özünə zərər verdiyi kimi ətrafına də zərər verir. Sərbəst və sıxılmadan işlənən günahlarla ətrafına imansızlıq təlqini edir.

     İnsanlar bu təlqinə gün boyunca çox məruz qalırlar. Bu təlqinin zərərlərindən xilas olmaq üçün eyni şəkildə iman təlqini ilə qarşılıq vermək lazımdır. İmanı qüvvətləndirən əsərləri çoxlu oxumaq və ətrafımızdakı insanlara təbliğ etməklə  özümüzü, ətraf mühitin zərərli təlqinlərindən qorumaqla birlikdə ətrafımıza iman təlqini etmiş olarıq. Allah cümləmizə təqva üzərinə səbr qüvvəti nəsib etsin.

 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 2.970 times
In order to make a comment, please login or register