"Namaz qılmağa vaxtım yoxdur, çox işləyirəm" deyənlərə necə cavab verə bilərik?

Sualın detalları
"Namaz qılmağa vaxtım yoxdur, çox işləyirəm" deyənlərə necə cavab verə bilərik?
The Answer

Dear Brother / Sister,

     Əhəmiyyətini bilməmək:

    Namaz qılmamağın ən böyük səbəbi, əhəmiyyətini bilməməkdir. Namazın necə böyük bir əhəmiyyət və qiymət daşıdığını bilməyən nə qədər müsəlman, "İşim var, sonra qılaram", "Nəysə, sonra qəza edərəm" kimi cümlələr istifadə edərlər.

    Halbuki namaz o qədər əhəmiyyətlidir ki, insanın yaradılış səbəbinin ən böyüyü budur.

    Düşünün bir dəfə: Rəbbimiz Qur'an'da məalən, "Mən cinləri və insanları, ancaq mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım." buyurur. (Zariyat Surəsi: 56)

    Daha sonrası var mı?

    Həm Rəbbimiz, həm Peyğəmbərimiz (a.s.m.), ən böyük ibadətin namaz olduğunu ifadə edirlər. Bu qədər açıq gerçək ortada ikən fərqli bir şey düşünmək mümkün mü?

Bizim və hər şeyin yaradıcısı, bizi dirildən və öldürən, axirətdə bizi hesaba çəkərək sonsuz bir mükafat və ya əzab verəcək olan Allah, çox açıq və dəqiq bir şəkildə, bizi ibadət və namaz üçün yaratdığını buyurur, israrla namazı əmr edir. Bizim fərqli bəhanələrlə namazı tərk etməyimiz, öz özümüzü aldatmaq və başımızı quma soxmaq olmur mu?

    Bəli, içində olduğumuz qəflətdən oyanalım. Namazı vaxtında, heç qaçırmadan, azan oxunar oxunmaz, dosdoğru və haqqını verərək qılaq. Əgər dərhal oyanmasaq, bilməliyik ki, Cəhənnəmdə oyanmaq çox gec olacaq.

    "Zamanım yoxdur" iddiası

    Bəzi insanlar, "Nə üçün namaz qılmırsan?" deyildiyində, "Zamanım yoxdur" kimi qarğaları güldürən bir bəhanə uydururlar. Bu axmaqlığa baxın: Hər şeyə zaman var, amma yaradılış qayəmiz olan namaz qılmaq üçün zaman yoxdur. Kim inanar buna?

    Bir gün taksiylə gedirdik. On yaşındakı qardaşım öndə oturmuş, sürücü ilə söhbətə başı qarışmışdı. Bir ara söz namazdan açıldı.

    Sürücü, "Biz qıla bilmirik" dedi.

    Qardaşım uşaqlığından gələn saflıqla "Vakit mi tapa bilmirsiniz?" deyə soruşdu.

    Məgər adam çox mərd biriymiş, "Nə vaxt tapa bilməməsi oğlum" dedi. "Tənbəllik və səhlənkarlıq."

    Bunun üzərinə istər istəməz güldük. Sürücü, saf gerçəyi çəkinmədən, əyib bükmədən söyləmişdi. Çünki, namaz qılmağı istədikdən sonra zaman tapa bilməmək kimi bir problem ola bilməz.

    Həm bir söyləyin görək, zaman dediyimiz şeyi yaradan, bizim əmrimizə verənn Allah deyil mi? Allah bizi yaradıb, hər şeyi əmrimizə verir, namazı əmr edir və biz qalxıb deyirik ki, "Ya Rəbbi, qılacam, amma zamanım yoxdur." Nə qədər qəribə deyilmi?

    Rəbbimiz bizə böyük bir ömür bağışlamış. Gündə iyirmi dörd saatdan birini namaza verməyimizi istəyir. O qədər şəfqətli və mərhəmətli ki, iyirmi dörd saatımızı ibadətlə keçirsək belə, Onu layiqincə təqdir etmiş ola bilməyəcəyimiz bəlli olduğu halda, O bizdən bir saat istəyir.

    Görəsən qüdrətli bir zat sizə iyirmi dörd qızıl bağışlasa, sonra onun birini istəyib, "Əgər bunu versən bir müddət sonra sənə bir kisə qızıl verəcəyəm. Verməsən həbsə atdıracağam." desə, bu təklifi rədd edər ikmi? Əsla! Yaxşı namaza necə arxa çevirə bilərik?

     "İşləmək da ibadətdir" gerçəyini yanlış anlamaq

     Bəzi Müsəlmanlar, namaz qılmamalarına bəhanə olaraq, "İşləyirik də, işləmək da bir ibadətdir. Uşağımızın ruzisini qazanırıq." deyirlər.

     Bu bəhanədəki məntiqsizlik açıq-aşkar ortada deyil mi?

    Hər şeydən öncə "ibadət" kəliməsi, dinî bir anlayış. Bir söz və ya əmələ "ibadət" deyə bilməmiz üçün onun Allah və Rəsulu (a.s.m.) tərəfindən əmr edilməsi lazımdır.

    Qur'an'ın harasında, "Namaza gərək yox, işləməyiniz da ibadətdir." deyir? Hansı hədis kitabında, "İşləyərkən namaz qılmayın, o da bir ibadətdir." deyir?

    Namazı əmr edən Rəbbimiz, bizim işləyəcəyimizi bilmirdimi? Bəli, işləmək ibadətdir. Sadəcə işləmək deyil, etdiyimiz hər mübah iş, ibadət ola bilər. Amma bir şərtlə: Öncə namaz qılacaqsınız. Sonra gözəl bir niyyət daşıyacaqsınız.

    Yəni, "Əsl mal sahibi Rəbbimdir. Ruzimizi O verir. Ancaq bu ruzini qazanmaq üçün bizim işləməyimizi əmr edir. Biz də Onun əmri və razılığı dairəsində, halal bir surətdə ruzimizi qazanmağa çalışırıq." deyəcək, bu niyyətlə çalışacaqsan. Məhz bu niyyət və namazla hər etdiyiniz davranış ibadət ola bilər.

    Amma namaz qılmadan, mübah işlərimiz ibadət olmaz.

    Həm ibadət olsa belə, bir ibadət bir başqa ibadətə bəhanə ola bilməz. Söz gəlişi, "Namaz qila bilmərəm, oruc tuturam və ya zəkat verirəm" demək, yanlışdır, ziddiyyətdir. Çünki, namazı da, orucu da əmr edən eyni birisidir. Heç bir ibadət bir başqa ibadətə mane deyildir. Hər birinin yeri və zamanı ayrıdır.

İyirmi Birinci Söz: Namaz yaxşıdır. Fəqət hər gün beş dəfə qılmaq çoxdur. Bitmədiyindən usanc verir?

Dördüncü Söz: Namaz

Beşinci Söz: Namaz qılmaq və böyük günahları işləməmək

Doqquzuncu Söz: Namazın beş vaxta təyin edilməsinin hikməti

 

 

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 8.006 times
In order to make a comment, please login or register