Niyə yəhudilər Müsəlmanlara bu qədər düşməndir?

The Details of the Question
Niyə yəhudilər Müsəlmanlara bu qədər düşməndir? Tövratda; -bir şəhərə girdiyinizdə qadın, kişi, uşaq, yaşlı və ya nəfəs alan hər şeyi öldürün- deyir. Bu necə olar?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Yəhudilər həqiqəti bilə-bilə gizləyən, möcüzələr gördüyü halda haqqı inkar edən, peyğəmbərimizin peyğəmbər olduğunu bildiyi halda qısqanclıqlarından onu qəbul etməyən bu səbəblə ona düşmənlik edən və Allahın qəzəbinə düşmüşdiqqətə çarpan xüsusiyyətləri fəsad çıxarmaq olan bir qövm.

 

Yəhudi məsələsinin bizləri maraqlandıran çox əhəmiyyətli bir istiqaməti də, Qurani Kərimdə bəyan buyurulan İsra Surəsi və ayələridir.

 

Məlum olduğu üzrə, Qurani Kərimdə Yəhudilərlə əlaqəli dəyişik bir çox ayə var və ümumiyyətlə Yəhudinin quruluşu, xarakteri, hərəkətləri bizlərə izah edilməkdədir. Yəhudidə irq və din, sanki inteqrasiya olunmuşdur. Yəhudi olmayan, az qala yox kimidir. Cənabı Haqq da bu qövmü lənətlədiyini açıqca ifadə etməkdədir. "Onların üzərinə xorluq və yoxsulluq yükləndi. Allahın qəzəbinə düşdülər. Bu Allahın ayələrini inkar etdiklərindən və haqsız yerə Hz. Zəkəriyya, Hz. Yəhya və Hz. Şuayb kimi peyğəmbərləri öldürərək üsyan etmələrindən və həddindən artıq getmələrindəndir." (Bəqərə Surəsi, ayə: 61)

 

O peyğəmbər qatilləri haqqında, Maidə Surəsinin 64-cü ayəsində belə buyurulur: "Bir də Yəhudilər, Allahın əli bağlıdır, comərd deyil, dedilər. Bu dedikləri söz səbəbiylə, əlləri xeyr etmək barəsində bağlandı və lənətləndilər. Doğrusu Allahın qüdrət əlləri açıqdır, dilədiyi kimi lütf edər. And olsun ki, sənə Rəbbindən endirilən ayələr, onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaq."

 

"Lənətlənən Yəhudilərə, görəsən Cənabı Haqqın biçdiyi hökm nədir?" şəklində bir sual gündəmə gətirilər və Quran ayələri bu gözlə baxılsa, qarşımıza İsra Surəsi çıxmaqdadır. Bu surənin başlıca xüsusiyyətləri bunlardır:

 

• İsra surəsi, Müsəlmanlarla Yəhudilərin münasibətlərindən bəhs etməkdədir.

 

• Allahın Elçisi, Məscidi Aksanın ‘Məscid' oluşunu ifadə etmək və onun ətrafından Sidretü'l-Münteha'nın yer aldığı uca göy qatlarına yüksəlmək üçün, Məkkədən Qüdsə, o gecə təşrif etmişdir.

 

• Məkkə dövründə nüzul edən İsra surəsində Allah, İsrail oğullarının yox edilməsinə səbəb olacaq iki fəsaddan xəbər verməkdədir.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 4.075 times
In order to make a comment, please login or register