Quranda 6666 ayə var?

Sualın detalları
Quranda 6666 ayə var?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Quranın neçə ayə olduğu barəsində alimlər arasında ixtilaf vardır. Lakin bu ixtilaf yalnız nömrələnildirmə xüsusundadır. Quranın bütünü üçün hər hansı bir ixtilaf mümkün deyil.

 

Quran ayələrinin sayı haqqında tam bir razılaşma yoxdur. Bunun bəzi səbəbləri vardır:

 

1- Ayələrin hamısında və ya quranın ümumisində hər hansı bir çətinlik yoxdur. Yəni Quranın hamısı müəyyəndir. Lakin alimlər arasında ayə sayında bir görüş ayrılığı mövcuddur. Beləki, Quranı açdığınızda ayələrin yerini təyin edən yumru işarələr vardır. Bəzi alimlərə görə, bu iki yumru arasındakı ifadələr ayədir. Lakin bəzi alimlərə görə, bu iki yumruların aralarındakı ifadələrin bəzisi bir ayə deyil, iki və ya daha çox ayədir. Bu görüş ayrılığından ötəri, ayə sayında fərqlilik ola bilər. Yoxsa Quranın hamısında və ya ayələrin özlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq və ya tərslik yoxdur.

 

2- Şafi alimləri bismillahı, başında zikr edilən surə ilə bir bütün olaraq saydıqları halda Hənəfi alimləri bismillahı ayrı bir ayə olaraq saymışlar. Surə başlarındakı "yasin, ha mim" kimi hurufu mukattaa üçün də bənzər vəziyyət vardır.

 

3- Ayrıca, Quranda olan "dayanmayın" mənasını verən "LA" işarəsinin olduğu yerlərin də bir ayə sayılıb sayılmayacağı da bu fərqliliyin başqa bir səbəbi ola bilər.

 

Bu və bənzəri səbəblərlə Quranın bir hərfində belə dəyişiklik olmadığı halda, nə qədər ayə olduğu mövzusu tam dəqiqlik qazanmamışdır. Əlinizdə bir kitab olsa neçə parağraf və ya cümlədən meydana gəldiyi soruşulsa dəyişik anlayışlara görə fərqli rəqəmlər çıxacaq. Bu anlayış fərqliliyi kitabın azalacağı və ya çoxalacağı mənasını verməz. Quran da əsas olaraq içindəki hər şey ilə meydandadır. Ancaq qiymətləndirmə fərqliliyindən rəqəmlər də fərqli çıxmaqdadır.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.750 times
In order to make a comment, please login or register